DANA BALCAROVÁ (*1960)

dana.balcarova@pirati.cz

https://www.pirati.cz/lide/dana-balcarova/

VZDĚLÁNÍ

 • 2006 – 2008 Ekonomie ŽP, VŠE Praha
 • 2006 – 2007 Globalizace a globální problémy, UK
 • 1981 – 1985 Řídící a informační systémy, VŠE Praha, Fakulta řízení (titul Ing.)

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

 • 2017 – 2021 Poslankyně a předsedkyně Výboru pro životní prostředí
 • 2017 – 2021 Členka Rady vlády pro udržitelný rozvoj, druhé pracovní skupiny vládní Uhelné komise, Rady Státního fondu životního prostředí a Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí
 • 2014 – 2018 Zastupitelka na Praze 9, členka finančního výboru, komise životního prostředí a dopravy, komise rozvoje území a rozpočtové komise
 • od 2006 Místopředsedkyně a koordinátorka, Krocan, o.s
 • 2005 – 2007 Analytik a statistik, Scio, s. r. o.
 • 2002 – 2013 Tvorba a produkce ekologicko-osvětových projektů, projekt Mikroklima, Den Země, akce k Evropskému týdnu mobility a Svátek stromů
 • 1991 – 2017 Soukromá podnikatelka v oblasti zpracování dat
 • 1997 – 2000 Vedoucí oddělení informatiky a souhrnných agend, Česká inspekce životního prostředí
 • 1992 – 1995 Informační manažer, Lidové noviny
 • 1985 – 1989 Metodik výpočetní techniky, Pedagogický ústav HLMP

KURZY

 • 2008 Environmentální ekonomie a politika – řešení environmentálních konfliktů vyjednáváním
 • 2007 Environmentální ekonomie a politika – výukové případové studie
 • 1997 Základy environmentálního práva, UK Právnická fakulta