Během listopadu jsem řídila schůze dvou výborů pro životní prostředí.

Na 13. Schůzi VŽP  jsem byla zpravodajkou pro novelu zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.

Na 14. schůzi VŽP se vedla rozsáhlá diskuse ke kůrovcové kalamitě a klimatické změně.

Zápisy ze schůzí

http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4605&kk=4&fbclid=IwAR10TAufOSpbVQFwh_SE-K_zYhYwpdohBL6bvnjeh9xUPC-BDxFEj4Xvv4c

 

Také jsem se účastnila panelové diskuze Clean Air Dialogue s eurokomisařem Karmenu Vellou a ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, která se konala dne 8. 11. Cílem jednání bylo nalézt odpovědi na následující otázky: Co jsou hlavní překážky v dosahování dobré kvality ovzduší? Co by se mělo změnit? Jaká další opatření je třeba přijmout?

Pod mou záštitou se konal seminář k novele stavebního zákona. Cílem semináře bylo předání zkušeností a poukazování na problémy spojené s aplikací této novely. Hlavním tématem byla účast veřejnosti.

Ke konci měsíce jsem podnikla studijní cestu do Bruselu. Hlavními tématy mé cesty byla kvalita ovzduší, klimatická změna a společná zemědělská politika.

Sešla jsem se s experty Stálého zastoupení ČR při EU za účasti pana velvyslance Zajíčka. Dále pak s řediteli EK: panem Pierrem BASCOU, ředitelem pro udržitelnost a podporu příjmů, paní Veronicou MANFREDI, ředitelkou pro kvalitu života, panem Maurem Raffaelem PETRICCIONE, Generálním ředitelem DG CLIMA. Potkala jsem se na pracovních schůzkách s europoslanci – členy ENVI: panem Basem EICKHOUTEM, paní Kateřinou KONEČNOU a panem Pocem. V EP jsem se účastnila zasedání Výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů a zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP.

Během listopadu jsem také vydala několik komentářů a tiskových zpráv, v nichž jsem se vyjadřovala k aktuálním tématům. Vyjádřila jsem například nesouhlas s ministrem Brabcem, který upřednostňuje adaptační opatření namísto preventivních.

Pirátka Balcarová kritizuje ministra Brabce, který upřednostňuje adaptační opatření namísto preventivních

https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/balcarova-kritizuje-brabce-chce-adaptacni-opatreni-a-ne-prevenci.html

 

Uvedla jsem, že zpráva o životním prostředí poukazuje na zaostávání v ochraně přírody.

Zpráva o stavu životního prostředí poukazuje na zaostávání v ochraně přírody, jenom PR stačit nebude, komentuje poslankyně Dana Balcarová

https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/dana-balcarova-komentuje-zpravu-o-zivotnim-prostredi.html

 

A upozornila jsem na znepokojivě znečištěné ovzduší, které se neustále zhoršuje.

Přes dvě třetiny lidí v ČR trpí znečištěním ovzduší a situace se zhoršuje. Co s tím vláda udělá? ptá se poslankyně Balcarová

https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/dve-tretiny-lidi-trpi-znecistenim-ovzdusi.html