Pod mou záštitou a ve spolupráci s Akademií věd České Republiky jsme v PSP pořádali 3. prosince seminář na téma „Nakládání s odpady“             

Také jsem se účastnila 137. zasedání Rady SFŽP ČR, která se konala ve středu dne 5. prosince 2018. Tého dne jsem se také setkala s Člověkem v tísni ve věci rozvojové spolupráce v Gruzii.

 

Dne 9. prosince jsem odjela na Klimatickou Konferenci v Polských Katowicích. Konkrétně se jednalo o 24. konferenci OSN o změnách klimatu (COP24). Zasedání se účastnili zástupci 190 zemí, včetně České republiky. Hlavním cílem konference bylo přijetí pravidel, která by umožnila úplnou realizaci cílů pařížské klimatické dohody z roku 2015 a odpověděla na varovné zprávy vědců.

https://unfccc.int/katowice

 

Dne 12. prosince jsem předsedala VZP. Obhajovala jsem své pozměňovací návrhy k Ekoujmě, ve věci půdy a chráněných druhů. Obsahem schůze bylo také mimo jiné provádění právních předpisů EU v oblasti odpadů.

http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4605&kk=4&fbclid=IwAR10TAufOSpbVQFwh_SE-K_zYhYwpdohBL6bvnjeh9xUPC-BDxFEj4Xvv4c

 

Na základě mé iniciativy ve dnech 14. a 15. prosince probíhalo pracovní setkání pirátského týmu pro Klimatickou změnu. V sobotu proběhla přednáška s diskuzí, které se účastnila také Anna Karniková s prezentací. Cílem bylo vytvořit návrh pirátského konceptu pro klimatickou změnu.  

 

Dne 14.12. jsem také poskytla rozhovor pro ČT24 v souvislosti Klimatické konference v Katowicích – Největší znečišťovatelé ovzduší

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/218411058131214/video/663632

Dne 19.12. došlo k setkání resortních týmů Životní prostředí a Zemědělství na půdě poslanecké sněmovny, projednávaly se společná témata.

 

Tého dne jsem také interpelovala na půdě Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ministra dopravy Ťoka ve věci  “ Rekonstrukce železniční trati  / Nádraží Vysočany“ (Optimalizace traťového úseku Mstětice – Vysočany).

 

A vystoupila jsem na plénu Poslanecké sněmovny k rozpočtu České Republiky a Životního prostředí

http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/024schuz/s024186.htm#r14

https://www.youtube.com/watch?v=TTseWP0wSig

 

Během prosince jsem také vydala několik komentářů, tiskových zpráv a mediálních výstupů, v nichž jsem se vyjadřovala k aktuálním tématům, např:

Seminář o nakládání s odpady

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/218411058271203?fbclid=IwAR3vWuFRE8m22Wt_cGbfhZrTalwEQNwNiWzJng4o8YEmPHFoUL4dzTiUXng

Krach klimatické konference v Katovicích

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/218411058131214/video/663632

Kvalita ovzduší se zhoršuje, negativních dopadů na zdraví přibývá

https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/zivotni-prostredi-vzduch-se-zhorsuje.html

Je nutné učinit kroky k udržení oteplení do 1,5 °C, říká Pirátka Balcarová

https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/otepleni-vyzaduje-okamzite-kroky-rika-balcarova.html

Seminář pořádaný Pirátkou Danou Balcarovou potvrzuje, že odpad je především surovina

https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/odpad-je-surovina-potvrdil-seminar-dany-balcarove.html