Dne 15.1. jsem vystoupila v Duelu pro Seznam zprávy, předmětem bylo téma: Právo na opravu. EU chce donutit výrobce, aby spotřebiče vydržely déle.

 

Dne 17.1. Jsem se na půdě Ministerstva dopravy setkala s panem ministrem Ťokem ve věci Rekonstrukce železniční trati  / Nádraží Vysočany“ (Optimalizace traťového úseku Mstětice – Vysočany). Setkání bylo iniciováno na základě mé interpelace, která proběhla dne 19.12.2018 na plénu PSP ČR.

 

Od 19.1. do 20.1. jsem se účastnila Celostatního fóra České pirátské strany v Táboře. Hlavním úkolem tohoto pravidelného setkání byl výběr lídra kandidátky pro volby do Evropského parlamentu. Součástí byl také můj workshop: Pirátský koncept pro klimatickou změnu, který byl vybrán republikovym předsednictvem na základě ankety na fóru.

 

Dne 20.1. Vyšel pořad České televize Nedej se, kde byl předmětem seminář k novele stavebního zákona, který se konal pod mou záštitou na půdě PSP ČR dne 20.11.2018. Cílem semináře bylo předání zkušeností a poukazování na problémy spojené s aplikací této novely. Hlavním tématem byla účast veřejnosti.

 

Ve dnech 21.1. a 22.1. proběhla jednání pirátského klubu.

 

Dne 22.1. jsem také vedla poradu týmu životního prostředí, která se uskutečnila v odpoledních hodinách na půdě PSP ČR.

 

Dne 23.1. jsem vystoupila jako zpravodajka na plénu v PSP ČR ve věci návrhu Vládního zákona, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 173/ – třetí čtení. K novele jsem podala dva pozměňovací návrhy v oblasti ochrany půdy a chráněných druhů.

V odpoledních hodinách tého dne jsem se setkala s Obránci zvířat ve věci klecového chovu slepic ve Státních aktech PSP ČR.

 

Dne 24.1. jsme s Radkem Holomčíkem pořádali mimořádnou tiskovou konferenci ke zrušení povinné podpory biopaliv.

Tého dne jsem se také účastnila pracovního obědu společně s ostatními předsedkyněmi a předsedy výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky, tento oběd byl organizován v rámci Sboru předsedů a uskutečnil se na půdě PSP ČR.

 

Dne 25.1. jsem se ve Státních Aktech v PSP ČR setkala s panem Kužvartem ve věci nakládání s odpady.

 

Dne 29.1. jsem se účastnila 17ctého veřejné slyšení Senátu Parlamentu České republiky na téma „Situace ve strukturálně postižených regionech“.

 

Dne 31.1. proběhla schůzka resortních týmů pro oblasti životního prostředí a zemědělství na půdě PSP ČR. Projednávali jsme aktuální témata.  

 

Během ledna jsem také vydala několik komentářů a tiskových zpráv, např.:

Komentář Dany Balcarové: NKÚ potvrdil obavy Pirátů, kvůli znečištění stále umírají tisíce lidí

https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/balcarova-komentuje-nku-znecisteni-zabiji-tisice-lidi.html

Komentář Dany Balcarové: Sněmovna přiznala ekologům právo zapojit se do prevence ekologické újmy, odmítla ale rozšířit ochranu druhů a půdy

https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/predsedkyne-vyboru-balcarova-k-zakonu-o-ekoujme.html

Liknavost ministerstev při plnění plánů na omezení světelného smogu ohrožuje zdraví občanů

https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/liknavost-ministerstev-svetelny-smog-ohrozuje-obcany.html

Balcarová (Piráti): Doprava je jedním z hlavních zdrojů znečištění ovzduší

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Balcarova-Pirati-Doprava-je-jednim-z-hlavnich-zdroju-znecisteni-ovzdusi-568184

Piráti navrhují zrušení povinnosti přimíchávat biopaliva do pohonných hmot

https://www.bleskove.cz/politika/12303-pirati-navrhuji-zruseni-povinnosti-primichavat-biopaliva-do-pohonnych-hmot

Piráti brojí proti zastaralým biopalivům. Řepka v benzinu by neměla být povinná

http://www.enviweb.cz/rss/189688

Žlutým lánům možná odzvoní. Piráti chtějí prosadit konec přimíchávání řepky do paliv

http://almanach.cz/2019/01/zlutym-lanum-mozna-odzvoni-pirati-chteji-prosadit-konec-primichavani-repky-do-paliv/

Sněmovna kvůli EK posílila pozici ekologických organizací

https://www.tretiruka.cz/news/snemovna-kvuli-ek-posilila-pozici-ekologickych-organizaci/

Balcarová (Piráti): Kde je chráněna půda, ostatní plocha a stavební pozemky?

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Balcarova-Pirati-Kde-je-chranena-puda-ostatni-plocha-a-stavebni-pozemky-567770