Seminář, který začínal 19. února 2019 symbolicky „za pět minut dvanáct“, pořádal výbor Životního prostředí pod záštitou předsedkyně podvýboru pro udržitelný rozvoj Ing. Jany Krutákové.

Program obsahoval:

1. Perspektiva a politika udržitelného rozvoje: Strategický rámec ČR 2030

Mgr. Jan Mareš, vedoucí oddělení udržitelného rozvoje, odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje, Ministerstvo životního prostředí

2. Strategický rámec ČR 2030 v kontextu současných globálních rizik

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., Centrum pro otázky životního prostředí UK Praha

 3. Spolupráce při prosazování udržitelného rozvoje – napříč obory, politickými stranami i zeměm 

PhDr. Vladimír Špidla, Masarykova demokratická akademie

 

Odkazy na zdroje:

Pozvánka

Za pět minut dvanáct: Strategické plány ČR a udržitelný rozvoj (19. února 2019)

Dokumenty a prezentace

PREZENTACE_Mares_Jan_MZP.pdf (Dokument PDF, 5 MB)

MP3

AUDIOZAZNAM_2019_02_19-Strategie_CR2030_a_udrzitelny_rozvoj.MP3 (Dokument, 157 MB)