Ráda bych se vyjádřila k článku na Novinkách o cestě do Grónska, který může být zdrojem nedorozumění. Na zahraniční cestu Výbor životního prostředí v polovině května zcela jistě nepojede, pokud budou zavřené hranice ať už České republiky nebo Dánska, Grónska, Norska či Islandu. To však nelze v tuto chvíli odhadnout. Po dohodě s odborem mezinárodních vztahů Kanceláře Poslanecké sněmovny se o realizaci cesty rozhodne 15. dubna. Není snadné zahraniční cestu naplánovat tak, aby se sešli poslanci partnerských výboru pro životní prostředí, v tomto případě čeští a islandští členové výborů pro životní prostředí, a také se uskutečnila setkání a výjezdy, které jsou součástí programu cesty. To je důvod proč zahraniční cesta VŽP nebyla zatím zrušena a stejně tak je to i u ostatních již naplánovaných poslaneckých zahraničních výjezdů. Pokud budou bezpečnostní opatření trvat, zrušení cesty je zcela na místě. Pravidla platí pro všechny.

Výbor životního prostředí pečlivě zvažuje, kam své zahraniční cesty směřovat. V tomto volebním období jde potenciálně o pátou zahraniční cestu. Své předchozí cesty jsme realizovali do Finska a Švédska, které jsou vzorem pro silné environmentální pojetí svých politik a inovativní technologická řešení, například v oblasti odpadového hospodářství, využití obnovitelných zdrojů čí udržitelného lesního hospodářství. Další dvě cesty Výbor pro životní prostředí uskutečnil do zemí, které si Česká republika vybrala pro rozvojovou spolupráci, a to Gruzii a Bosnu a Hercegovinu. Do těchto zemí jsme jeli s cílem podpořit projekty, na kterých se česká strana podílí a soustředí se na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Tyto cesty byly velkým přínosem pro členy české delegace a znalosti a zkušenosti využíváme ve své poslanecké práci.

Stejně tak smysluplně byla naplánovaná cesta na Island a rozšíření o cesty o Grónsko jen umocnilo přínos cesty zaměřené na téma změna klimatu, ochrana přírodních zdrojů, adaptační opatření a udržitelný rozvoj. Je logické, že pokud budou trvat bezpečnostní opatření vlády, cesta bude zrušena.