29. 4. 2020 jsem byla požádána o komentář k tiskové konferenci ministra Brabce k opatřením vlády proti suchu.

S většinou toho, co ministr Brabec na tiskové konferenci řekl, souhlasím. Problém je v tom, že slova a činy nejsou totéž. Ministerstvo dělá dobré věci, ale dělá jich žalostně málo. Akutně potřebujeme funkční celorepublikový plán péče o krajinu, který bude obsahovat přehled o jejím aktuálním stavu a na jeho základě systematicky realizovat opatření vedoucí k celoplošné zádrži vody v krajině. Zcela zásadní je změnit způsoby hospodaření s půdou tak, aby byla opět schopna zadržovat vodu. Především je nutné řádově zmenšit obrovské lány, změnit osevní postupy, do polí umístit remízky, meze, vodní plochy a mokřady, zaslepit staré odvodňovací systémy, vrátit do půdy organickou hmotu a omezit používání chemie. MŽP musí začít dělat systémové změny a předkládat silné zákony, které zajistí péči o krajinu a umožní tak efektivně proti suchu bojovat. A ministerstvo zemědělství tomu musí přestat bránit. 

Celý rozhovor k opatřením proti suchu můžete zhlédnout ZDE.