Prioritou Pirátů v boji proti viru Covid-19 je ochrana zdraví všech. Ve chvíli, kdy se vláda i veřejnost po zvládnutí první vlny začíná soustředit na ekonomické dopady, je třeba nezapomínat na ochranu životního prostředí. Ta má totiž s aktuální krizí společného více, než se na první pohled zdá. Kvalita života občanů závisí i na péči o životní prostředí, přírodu a krajinu. Proto se nepřestáváme věnovat tématům ochrany životního prostředí a klimatu ani v tomto čase.

Všichni jsme zaznamenali zprávy o zlepšující se kvalitě ovzduší v důsledku omezené hospodářské činnosti. V Evropské unii došlo zejména k úbytku emisí skleníkových plynů, ale zkušenost nám říká, že po krátkodobém snížení emisí v důsledku krize často následuje jejich opětovný strmý růst. Poučit se ze zkušenosti s pandemií musíme i v environmentální oblasti.  

Nelze jen reagovat na současnou situaci, zásadní je také hledat příčiny pandemických krizí. Pro Piráty je důležité nahlížet současnou situaci v kontextu vědeckého poznání. Experti označují faktory spojené s poškozováním životního prostřed a změnou klimatu za katalyzátor či dokonce příčinu pandemií. K výskytu nových patogenů dochází často v místech, kde lidé významně mění krajinu intenzivním zemědělstvím, odlesňováním, masivní výstavbou či těžbou. Zmenšujeme životní prostor divokým zvířatům, čímž dochází k častějšímu kontaktu s lidmi. To zvyšuje riziko expozice a šíření virů, které divoká zvířata nesou. Zvyšující se teploty a dlouhodobé sucho svědčí také hmyzím škůdcům, ostatně už nyní se můžeme ve Střední Evropě setkat s tropickými klíšťaty. 

Vědci z Harvardovy univerzity poukázali na fakt, že zvýšená koncentrace škodlivých látek v ovzduší oslabí plíce člověka natolik, že jsou vůči viru Covid-19 zranitelnější. V důsledku toho je v místech vyššího znečištění ovzduší vyšší také pravděpodobnost, že obyvatelé podlehnou nemoci Covid-19. V místech s výrazným znečištěním ovzduší se koronavirus také rychleji a snadněji šíří.

Spatřuji obrovské nebezpečí v rétorice české vlády, zástupců automobilového průmyslu a leteckých společností, kteří využívájí současnou krizi pro sestřelení evropské strategie Zelená dohoda pro Evropu. Tlačí na odsun cílů pro snižování emisí, což zdůvodňují oživením těchto odvětví po skončení nouzového stavu. Aktuálně čelíme dvěma krizím, musíme systematicky pokračovat v řešení i té první, klimatické. A musíme koronavirovou krizi využít jako příležitost k transformaci.

Tento komentář se opírá o studii Covid-19 a životní prostředí Evy Balounové z Parlamentního institutu Poslanecké sněmovny, kterou naleznete zde