Dana Balcarová, předsedkyně sněmovního Výboru životního prostředí, se přijela osobně seznámit se situací čedičového lomu na Tlustci. Otevření lomu schází povolení oblastního báňského úřadu a vyjádření obyvatel Brniště v odloženém referendu.

Na místě se setkala s členkou přípravného výboru referenda Lucii Kotrbatou a Václavem Židkem (Piráti), oba ji informovali o historii a aktuální situaci. Těžař aktuálně prohlašuje, že se těžit bude, což není zdaleka pravdivé prohlášení. Celý postup doprovází několik správních pochybení, která bude nejdříve potřeba dořešit. Jedno z nich je, že ještě není znám výsledek referenda v Brništi.

Dana Balcarová (Piráti) celou věc komentuje takto: „Dnes jsem v magický den 1. května navštívila krásné místo, silně na mě zapůsobil les i krajina pohledem z kopce Tlustce. Leží tady ale stín, velké riziko drancování přírody, kterou někteří vnímají pouze jako příležitost pro svůj byznys. Zarážející jsou kroky starosty a některých zastupitelů obce Brniště, jsou netransparentní, na hraně zákona a omezující práva obyvatel na rozhodování o místě, kde žijí.“

Kromě ekologického aspektu, a snížení kvality života je v celé věci potřeba se podívat i na aspekt efektivity využívání nerostného bohatství. „Na Tlustci je velmi kvalitní čedič pro železniční lóže a objem těžby neodpovídá potřebám kraje ani státu v této kvalitativní třídě. Tedy hrozí, že kámen bude jen částečně použit na svůj účel a přebytek bude buď vyvezen mimo kraj, nebo drcen na méně hodnotnou surovinu. Zbytečně velký objem těžby bude mít daleko rozsáhlejší dopad na přírodu i kvalitu života,“ dodává Václav Židek, krajský dopravní expert.