Často mi na e-mail chodí různé dotazy od občanů týkající se nejrůznějších oblastí životního prostředí. Aktuálně jsem odpovídala především na dotazy občanů, které zajímal můj názor na Zelenou dohodu pro Evropu. Podobné otázky jsou mi pokládány často, a tak odpovědi na ně sdílím i tady, na svém blogu.

Jaký je Váš názor na prohlášení pana ministra Havlíčka a pana premiéra Babiše?

Dana Balcarová: Je třeba připomenout, že European Green Deal [dále: EGD] již byl přijat, a to i českou vládou. Jakákoli prohlášení ve smyslu konce EGD v tomto kontextu nedávají faktický smysl a jde pouze o populistická prohlášení pro voliče. V ohrožení ale jsou návazné směrnice a mantinely, v nichž se bude EGD pohybovat a pomocí nichž bude naplňována. Nyní se jedná hlavně o navýšení ambicí snížení emisí skleníkových plynů k roku 2030, parametrech Strategie Farm to Fork (od zemědělce ke spotřebiteli), nebo evropskou strategii pro biodiverzitu. Poslední dva jmenované dokumenty mají obrovský přesah do péče o krajinu a její odolnosti vůči suchu. 

A podpoříte Vy Zelenou dohodu pro Evropu? 

EGD monitoruji a podporuji. V rámci své práce ve výboru pro životní prostředí v poslanecké sněmovně jsem výborovou zpravodajkou tří tisků týkajících se EGD. Považuji tento směr za dlouhodobě jediný možný a zároveň ekonomicky rentabilní, jelikož šetrné technologie, know-how a udržitelný rozvoj jsou naší budoucností. 

Nerozumím tomu, proč vláda ČR nechápe, nevnímá a ignoruje klimatickou krizi, a tím i své občany a varování odborníků. Proč vláda naslouchá epidemiologům, ale není schopna naslouchat předním klimatologům u nás i v zahraničí, včetně Mezivládního panelu pro změnu klimatu?

Myslím si, že klimatická změna (a její projevy a důsledky) má daleko plíživější charakter než akutní hrozba pandemie. Tím neříkám, že jde o hrozbu menší. Ale onemocnění blízkého člověka je představitelnější, než nižší úroda a vyšší ceny potravin, nebo například častější a silnější vichřice/povodně/vlny veder. Navíc je v českém prostředí již od dob Václava Klause zakořeněná představa, že ochrana životního prostředí je jakýsi nadstandard, který si nemůžeme dovolit v zájmu rychlejšího ekonomického růstu. To jsou důvody, proč u nás téma zatím rezonuje poměrně málo. Mnozí říkají, že tomu tak bude, dokud poteče voda z kohoutku, já se snažím dělat maximum, aby se veřejné mínění stočilo k podpoře myšlenek udržitelného rozvoje dříve. Vnímám pozitivně, že i přes současnou situaci lidé nezapomínají na hrozbu sucha. Viz průzkumy.   

Vyjádříte se Vy k jednání pana Havlíčka a pana Babiše?

Činím tak dnes a denně, nicméně můj hlas opoziční poslankyně možná není tak hlasitý. Pravidelně zde na blogu, a také na Facebooku a Twitteru reaguji na aktuální kauzy, problémy životního prostředí a kroky vlády.

Budete na politiky apelovat, aby Zelenou dohodu přijali?

Určitě se mnou počítejte. Své úsilí za šetrný přístup k životu nevzdám.

Jako občanka bych chtěla dostávat pravidelné a pravdivé zprávy o tom, podle jakých kritérií se sestavuje ekonomická podpora a jak jsou zohledněny potřeby životního prostředí a stav klimatu. Přeji si, aby Zelená dohoda pro Evropu byla plněna v plném rozsahu, případně předstižena. Přála byste si to také? Co pro to uděláte?

V přijetí EGD vidím nejen velkou šanci pro Evropu, ale také pro Českou republiku. Zprávy Evropské komise v této oblasti sleduji a pravidelně je beru na Výbor pro životní prostředí jako zpravodajka. Prosazuji kladná a ambiciózní usnesení. Sice nemohu garantovat, jak bude výbor pro životní prostředí hlasovat, ale můj hlas, i hlas mých pirátských kolegů, bude slyšet. 

Jako členka rady Státního fondu životního prostředí sleduji programy podpory pro oblasti životního prostředí a ochrany klimatu. Pro Piráty je transparence přidělování podpory zásadní téma a budeme kontrolovat, jak jsou peníze využity.