Výbor pro životní prostředí zahájil 10. 6. bod „Informace Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva zemědělství ČR o ochraně před kritickým suchem v České republice”. S poslanci o tomto tématu přišel diskutovat ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr zemědělství Miroslav Toman bohužel stejně jako na minulou schůzi výboru, kdy byl tento bod rozjednán, nedorazil, a vyslal za sebe zástupce.

Výbor po diskusi přijal mnou navržené usnesení, který vyzývá vládu, aby od roku 2021 významně navýšila prostředky na realizaci opatření sloužících k plošné zádrži vody v krajině a představila jasný plán pro boj se suchem včetně  výčtu finančních prostředků potřebných na realizaci jednotlivých typů opatření, časového harmonogramu a zodpovědnosti za plnění jednotlivými resorty. Oba ministři také do listopadu předloží přehled již podpořených a realizovaných opatření na boj se suchem.

Zpravodajem Zprávy Evropské Komise o statistice odpadů a o jejich kvalitě byl pirátský poslanec František Elfmark. Upozornil na trvající problém dat o odpadech v České republice. V tuto chvíli totiž máme v oblasti odpadů dvě souběžně běžící statistiky, od Českého statistického úřadu a od Ministerstva životního prostředí, které se ve svých výstupech liší. Výbor usnesením vyzval ministerstvo k řešení této situace.

Záznamy a program výboru naleznete zde.