Chodí mi hodně zpráv ohledně dnešního neveřejného projednávání odpadové legislativy na výboru pro životní prostředí. Po výskytu koronaviru u jednoho z pražských radních v minulém týdnu přijala Kancelář poslanecké sněmovny bezpečnostní opatření, mezi něž patří i zákaz návštěv ve sněmovních budovách. Vztahuje se to i na jednání výboru. Vzhledem ke lhůtám musíme tyto zákony projednat už na tomto výboru a Kancelář poslanecké sněmovny bohužel nebyla schopna z technicky zajistit stream.

Transparentnost je pro mě zásadní a za mého působení jsme náš výbor hodně otevřeli veřejnosti. I proto mě tato situace mrzí, musím ji ale respektovat. Na webu výboru se ihned po skončení jednání objeví zvukový záznam.