Elitní specializované oddělení České inspekce životního prostředí zaměřené na nelegální obchodování s chráněnými druhy zvířat a rostlin nakonec nezanikne k 1. říjnu. Ministerstvo životního prostředí na poslední chvíli tuto podezřelou reorganizaci odvolalo s ohledem na tlak expertů a Celní správy, pro které je spolupráce s těmito inspektory klíčová. Lze se ovšem obávat, že snaha o zrušení tohoto útvaru bude pokračovat. Děje se tak navzdory tomu, že má za sebou významné úspěchy a ocenění.

“Tato reorganizace nebyla nijak adekvátně vysvětlena a proběhla bez jakékoliv diskuse s dotčeným specializovaným útvarem. Hrozil tak odchod dalších vysoce kvalifikovaných osob, což si nemůžeme dovolit. Snahu o zrušení tohoto oddělení vnímám jako nešťastné,” uvádí pirátská předsedkyni Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová.

Ministerstvo životního prostředí se pokusilo prosadit zrušení Oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES k 1. říjnu. Přitom toto oddělení se významnou měrou podílelo na odhalení kriminálních gangů – například při zajištění 24 nosorožčích rohů v rámci operace Rhino anebo při rozkrytí nelegálního obchodu se zabitými tygry. Toto oddělení při spolupráci s Celní správou vypátralo nosorožčí rohy dokonce v cívce drátu přímo na letišti anebo kostry tygrů ukryté v reprobednách. Uvést lze rovněž odhalení nelegálního obchodu se vzácnými papoušky v rámci Operace Lora, za což toto oddělení společně s Celní správou získalo mezinárodní ocenění. Přitom Ministerstvo životního prostředí v minulém roce ve své kontrole tohoto útvaru došlo k závěru, že je na velmi dobré úrovni.

“Pokud skutečně tento útvar bude zrušen, tak Celní správa ztratí klíčového spolupracovníka pro pátrání po tomto druhu trestné činnosti. Zaměstnanci tohoto oddělení by měli být odměnění za svoji práci a místo toho se s nimi zachází, jako s postradatelným elementem inspekce. Není tedy divu, že tito odborní inspektoři hrozí v případě reorganizace svým odchodem. Vedení inspekce by mělo usilovat o vytvoření motivačního a nikoliv nepřátelského prostředí. Toto oddělení je zkrátka nepostradatelné,” dodává Balcarová.

“Každá takováto reorganizační změna musí být profesionálně připravena. Úvodní záměr musí projít důkladnou oponenturou a samozřejmě nemůže chybět podrobné zdůvodnění včetně popisu dopadů. Je zcela neakceptovatelné, aby takovýto krok byl dotčenému oddělení sdělen jako hotová věc. Obávám se, že snaha o zrušení tohoto elitního útvaru se bude opakovat,” uzavírá pirátská poslankyně.