Byla jsem jedním z hostů v pořadu Nedej se! o konci těžby a spalování uhlí v České republice. Dalším tématem byl vznik vládní Uhelné komise v roce 2019 a průběh vyjednávání o konci uhlí.

V Uhelné komisi zasedli převážně s vládou spojení politici, či členové uhelného průmyslu a dvě místa obsadily ekologické organizace. Já sama jsem pouze členkou pracovní skupiny komise a bohužel nemám možnost o ukončení uhlí hlasovat, z Uhelné komise mě totiž ministři Brabec a Havlíček odvolali a nahradil mě pan poslanec Jan Zahradník z ODS. Jedná se o člověka zastávajícího dva názory – jednak, že klimatická změna není reálná, přičemž zpochybňuje závěry vědeckého panelu OSN. A druhý, že kdyby změna klimatu probíhala, rozhodně za ni nemůže lidská činnost. Názor ministra Brabce na klimatickou změnu je nejspíš pokrokovější, proč ale koalice na podnět poslance ANO do komise nominovala právě pana Zahradníka, není jasné.

V pořadu jsem upozornila mimo jiné na to, že místo nezbylo ani na klimatology, nezávislé vědce, obyvatele uhelných regionů či lékaře, tak jako tomu bylo v Německu. Jednání uhelné komise navíc po celou dobu provází protiřečící si kroky vlády a ministrů průmyslu a životního prostředí a předsedy vlády Andreje Babiše, směrem k našim závazkům plynoucím z Pařížské dohody či při vyjednávání nových klimatických cílů EU.

Uhelná komise bude již 4. prosince 2020 rozhodovat o útlumu uhlí v České republice. Ve hře jsou roky 2033, 2038 a 2043. Abychom se vyhnuli nejhorším dopadům klimatické krize, jako jsou například dlouhá sucha a další extrémní projevy, musíme od spalování uhlí odstoupit co nejdříve. I já budu žádat ministra Brabce, aby hlasoval pro rok 2033, který je dle mého názoru nejzazší možný, jinak nebude Česká republika konkurenceschopná a propásneme ambiciózní cíle států EU.

Celý pořad je k dispozici zde.