4. prosince 2020 jsem byla jedním z hostů Studia ČT24 na téma ukončení spalování uhlí v Česku do roku 2038, spolu se mnou debatovali Karel Havlíček (ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy), Jan Zahradník (člen uhelné komise, místopředseda výboru pro životní prostředí, PS) a Jiří Koželuh (vedoucí energetického programu Hnutí Duha).

Výsledek jednání vládní Uhelné komise je pro mě i Piráty velkým zklamáním a pro Českou republiku znamená ustrnutí ve fosilním skanzenu. Otevřeně jsme podporovali ukončení spalování uhlí nejpozději do roku 2033. Piráti proto žádají co nejrychlejší přechod ekonomiky na jiné zdroje energie, odklon od fosilních zdrojů energie máme i v programu. Do roku 2025 by podle nás mělo dojít k uzavření uhelných elektráren produkujících energii na vývoz, zbývající zařízení by měla skončit do roku 2030.

Upozornila jsem také na fakt, že Uhelná komise rok 2038 podmínila dostavbou novho bloku jaderné elektrárny Dukovany, což je nepřijatelné. Piráti v minulosti opakovaně předkládali své návrhy na zajištění výstavby, která by neohrozila energetickou bezpečnost, integritu státu ani peněženky lidí. Vláda ani Poslanecká sněmovna na formulace Pirátů zatím nereagovala.

Celý pořad je k dispozici zde.