4. prosince 2020 jsem byla hostem ČT24 v pořadu Události, komentáře. Spolu s Janem Schillerem a Františkem Hrdličkou jsme vedli debatu na téma ukončení využívání uhlí v České republice.

Komentovali jsme rozhodnutí vládní Uhelné komise, která po roce jednání navrhla ukončení spalování uhlí v České republice do roku 2038. Zatímco moji oponenti vnímají toto doporučení pozitivně, já zastávám názor, že rok 2038 je pozdě. A nejsem v tom sama, stejný názor mají také experti či ekologové. V rozhovoru jsem také zdůraznila fakt, že Uhelná komise rozhodla bez dostatečných podkladů – chybí například velmi důležité analýzy dopadů na uhelné regiony, horníky, na ochranu klimatu, na veřejné zdraví, na veřejné rozpočty či teplárenství.

I z toho důvodu vnímám doporučení komise pouze jako politické rozhodnutí, které uvrhne Česko do pozice fosilního skanzenu. Vývoj cen energie na evropském trhu navíc naznačuje, že spalování uhlí dost možná přestane být rentabilní mnohem dříve než doporučený rok 2038. Na základě odborných analýz požadují Piráti ukončení spalování uhlí k roku 2030, nejpozději však do roku 2033. Spravedlivý rozměr transformace je zásadním kritériem pro tento proces, a proto podporujeme také zavedení kompenzačních prostředků pro horníky, abychom spravedlivý rozměr transformace naplnili.

Celý videozáznam je umístěn na webu ČT24.