13. prosince jsem byla jedním z hostů pořadu Nedej se plus na téma Život v prachu. Kokrétně se pořad zaměřil na Moravskoslezský kraj, který patří mezi místa s nejznečištěnějším ovzduším u nás a na to, jak se vůbec stát ke znečišťování ovzduší staví a co děla pro to, aby ochránil zdraví svých občanů.

Moravskoslezský kraj dusí dlouhodobě smog, průměrné denní koncentrace polétavého prachu na řadě míst kraje překračují imisní limity. Nejhorší situace přetrvává na Karvinsku a Ostravsku.

Ve svém příspěvku jsem se věnovala programům zlepšování kvality ovzduší. Programy zlepšování kvality ovzduší byly  totiž dle mého názoru v minulosti zcela nedostatečné a jejich aktualizace není o moc lepší. Opět nevede k naplnění svých cílů a zaměřuje se především na kotlíková opatření, což ale není komplexní řešení problému. Opírat se o výměnu kotlů opravdu není řešení pro budoucnost a uvítala bych, kdyby se ministerstvo životního prostředí zaměřilo spíše na podporu komunitní energetiky a lokální soběstačnosti v energetice.

 

Celý pořad je k dispozici zde.