14. února 2021 jsem byla hostem pořadu Nedej se!:  Lumpárna Čáslav, který se zaměřil na novou odpadovou legislativu platnou od 1. ledna. Poslanci ji schálili v původním znění i přes to, že jim zákon vrátili k přepracování senátoři. Piráti vidí ve schválené legislativě mnoho nedostatků a málo ambicí nastavit oběhové hospodářství tak, aby se na odpad pohlíželo jako na surovinu. Způsob nakládání s odpady nás vrací do minulého století, což se následně projeví na zdraví a životním prostředí.

Zákon nevyřešil ani poplatky za skládkování, které byly v minulosti nízké a často zcela opomíjené. Piráti upozorňovali především na fakt, že původce má za uložení odpadu na skládku zaplatit poplatek, který vybírá provozovatel skládky. Ten je následně povinen odvést poplatek obcím a Státnímu fondu životního prostředí. K tématu jsem uspořádala kulatý stůl s názvem Přichází stát i obce o miliony za ukládání odpadu na skládky?, kde se prokázalo, že jde o závažnou legislativní systémovou chybu, před kterou stát dlouhodobě zavírá oči.

Z dostupných dokumentů Národního kontrolního úřadu a České inspekce životního prostředí bylo zřejmé, že někteří provozovatelé poplatky ani nevyměřují a neodvádějí. Vznikají tak škody, které mohou dosahovat řádů stovek milionů korun. Tuto chybu měla novela zákona o odpadech odstranit, bohužel se ale do zákona dostal pozměňovací návrh poslanců Staňka (ČSSD) a Zahradníka (ODS), který umožňuje ukládání poplatků obcházet a dokonce zpětné osvobození části odpadu od skládkovacích poplatků. Zdá se mi, že byl návrh ušit na míru jedné konkrétní kauze.

Někteří senátoři označili zákon za protiústavní a chtějí ho napadnout u Ústavního soudu. Vývoj budu nadále sledovat.

Celý díl pořadu Nedej se! je k dispozici zde.