28. února 2021 jsem byla hostem pořadu Nedej se!:  Kácením lesy nezachráníme, který se zaměřil na lesnictví a problematiku kácení českých lesů.

Zdravé lesy  jsou velkými pomocníky v boji proti klimatické změně, napomáhají totiž ke zmírnění jejích následků. V České republice to tak ale není. Lesnictví se postupně přesunulo do pozice zdroje, který generuje emise podobně jako jiné sektory například průmysl, nebo zemědělství. Obecně je na vině rozvrat způsobený kůrovcovou kalamitou, podle signatářů výzvy „Kácením české lesy nezachráníme“ je však také zásadní to, jakým způsobem se nastalou situaci rozhodl řešit český stát.

Nelíbí se mi, že Česká republika není schopna plnit své mezinárodní klimatické závazky plynoucí například z Pařížské dohody. V loňském roce jsme v Poslanecké sněmovně projednávali novelu lesního zákona, která měla velký potenciál změnit přístup k lesům u nás. Měla například nastavit udržitelnější způsoby hospodaření v českých lesích, zajistit pestřejší druhovou skladbu porostů a zamezit těžbě až na tzv. holiny. Ale to se nestalo, stát opět zaspal a nyní se vláda a Ministerstvo životního prostředí vymlouvají, že závazky dodržet nemůžeme, protože naše lesy jsou ve velmi špatném stavu. Takto si řešení problémů opravdu nepředstavuji.

Celý díl pořadu Nedej se! je k dispozici zde.