28. března 2021 jsem byla hostem pořadu Nedej se!:  Ani kočka, ani pes, který se zaměřil na projednávanou vládní novelu stavebního zákona.

Již samotná příprava této novely byla ostře kritizována ze všech stran. Ve sněmovně nakonec již od konce roku projednáváme vládní návrh, který byl sice mírně upraven a zmírněn, ale velice problémové a ostře kritizované nedostatky v oblasti ochrany přírody bohužel zůstaly. Navíc se začaly objevovat pozměňovací návrhy, které dokonce cílí na rušení kompetencí ochrany přírody i v národních parcích a chráněných oblastech. Legislativní proces se zvrhnul ve frašku a my nyní musíme pracovat místo konstruktivního návrhu zákona s nečitelným slepencem. Není vůbec jasné, jakou výslednout podobu bude zákon mít. Vzhledem k tomu, že stevební zákon je jedním ze zásadních zákonů, které určují, jak budou vypadat naše města a především ochrana našeho životního prostředí, je to až neuvěřitelné.

Velmi problematické je pro Piráty také omezení práva veřejnosti na hájení životního prostředí a vyloučení účasti spolků v územních stavebních řízeních. Vzhledem k tomu, že část řízení původně vedených podle zákona o ochraně přírody a krajiny bude nově spadat pod stavební řízení, znamená to, že možnost veřejnosti vyjádřit své stanovisko bude v rozporu s původní dohodou omezena. Častým důvodem pro omezení účasti veřejnosti je tvrzení, že spolky zdržují stavební řízení. Dle veřejné studie prováděné Arnikou se spolky účastnily pouze 2,77 % zahájených územních řízení, odvolání podaly v 0,46 % případů a žalobu podaly v 0,025 % všech územních řízení, nemohou tak být příčinou pomalých řízení v ČR. Ve většině řízení je nutno vyzývat stavebníka k doplňování podkladů, zejména o chybějící dokumentaci a souhlasy vlastníků, což společně s průtahy úřadů tvoří skutečný důvod pomalého rozhodování.

Já proto podávám pozměňovací návrh, který do zákona účast veřejnosti vrací. Občané by měli mít možnost vyjadřovat se k podobě okolí svého bydliště a ochrany přírody.

Celý díl pořadu Nedej se! je k dispozici zde.