Praha, 2. června 2021Sněmovna dnes ve třetím čtení schválila tzv. invazní novelu, která řeší způsoby nakládání s invazními nepůvodními druhy představující riziko pro naši přírodu a místní druhy živočichů a rostlin. K novele jsem podala tři pozměňovací návrhy, které cílily na zmírnění této hrozby, ale také na ochranu dřevin. Města a obce často kácí, aniž by měly povinnost náhradní výsadby. Ačkoliv tyto návrhy dnes Sněmovna nepřijala, podařilo se zároveň odmítnout návrhy poslance ANO Josefa Kotta, které rušily ochranu zeleně i chráněných druhů.

Můj první pozměňovací návrh na zavedení národního seznamu invazních druhů by umožnil účinně zasahovat i proti těm druhům rostlin a živočichů, které nejsou součástí celoevropského seznamu a představují velkou hrozbou pro naši přírodu. Druhý návrh, který jsem předložila, se týkal zavedení povinnosti náhradní výsadby dřevin za kácení vzrostlých stromů ve městech. Účelem této změny je výrazné zlepšení ochrany stromů a uváženější přístup ke kácení perspektivních stromů, které mají v zastavěném území nenahraditelnou funkci.

I přestože žádný z mých pozměňovacích návrhů nebyl Sněmovnou přijat, jsem velmi ráda, že se podařilo odmítnout také návrhy, jejichž přijetí by znamenalo značné oslabování ochrany přírody. Piráti při projednávání invazní novely hlídali především pozměňovací návrhy poslance Josefa Kotta (ANO), který invazní novelu zákona o ochraně přírody a krajiny zneužil k útoku na ochranu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Druhým nepochopitelným návrhem, především v kontextu probíhající klimatické změny, je opětovný pokus poslance Kotta o prolomení ochrany dřevin nad vodovody a kanalizacemi. Byli jsme zásadně proti přijetí těchto návrhů. Cílem Pirátů je naopak dřeviny chránit. Chceme zvýšit ochranu solitérních stromů a stromořadí v obcích a podpořit novou výsadbu i v parcích, na chodnících a na náměstích.