Praha, 24. června 2021 Po České republice minulý týden proběhly Akční dny proti špinavému pojištění koalice Zastavme špinavé prachy. Cílem bylo upozornit na banky a pojišťovny fungující mimo jiné i v České republice, které financují fosilní průmysl prostřednictvím firem provozujících uhelné a plynové elektrárny. Nepřímo se tak podílí na znečišťování lidského zdraví a klimatu. Kampaň Zastavme špinavé prachy upozorňuje, že jsou finanční instituce jednou z hlavních příčin klimatické krize. Piráti se dlouhodobě zasazují o zastavení uhelných elektráren a ukončení spalování uhlí co nejdříve, nejpozději však do roku 2033.

Koalice Zastavme špinavé prachy pořádala happeningy před sídly pojišťoven Generali, Kooperativa a Allianz, aby upozornila na fakt, že pojišťovny dosud pojišťují fosilní paliva. Pojišťovnám předali mimo jiné ceny v soutěži Pošpiňovna roku. Takovou formu aktivismu vítám, je třeba, aby byla občanská společnost aktivní a upozorňovala na problémy ve společnosti či systému vládnutí. 

Kampaň hodnotím jako velmi úspěšnou, protože pojišťovny Generali, Česká pojišťovna i například Kooperativa oznámily, že od příštího roku přestanou pojišťovat například uhelné elektrárny skupiny ČEZ. Allianz se poté zavázala vyřadit obchodní modely založené na uhlí nejpozději do roku 2040 a nechala se slyšet, že již dnes neposkytují pojištění výstavby či provozu samostatných uhelných elektráren nebo dolů. Ukončila také pojištění elektráren v Počeradech a Chvaleticích, které se řadí k největším českým znečišťovatelům. 

Piráti v oblasti uhelné energetiky tlačili především na to, aby vláda nepřijala doporučení Uhelné komise odstupu od spalování uhlí k roku 2038. A povedlo se! Uhelná komise musí připravit scénář rychlejšího konce uhlí, ministr Brabec dokonce mluvil již o roku 2030. S Piráty hodláme v dalším volebním období cílit na modernizaci energetiky, průmyslu a dopravy na nízkoemisní a dlouhodobě udržitelné formy. Podpoříme úspory energií i a klást důraz na energetickou efektivitu. Podrobně jsme problematiku životního prostředí, energetiky a klimatu zpracovali v programu koalice Piráti a Starostové.