25. – 27. června 2021 proběhla online 3. Tibetská klimatická konference s podtitulem Pochopení ekologické role a vztahu Tibetské náhorní plošiny ke globální změně klimatu.

Konference jsem se zúčastnila jako host a přednesla jsem prezentaci na téma Důležitost globální spolupráce a solidarity v oblasti životního prostředí. Tibet je jednou z nejrychleji se měnících částí světa – ekologicky i kulturně – a může tedy působit jako laboratoř a možná i jako úspěšný příběh mezinárodní spolupráce v oblasti životního prostředí.

V posledních třech desetiletích se mezi Českou republikou a Tibetem zformovala spolupráce – zejména v lidskoprávních otázkách, kde hraje roli také environmentální aspekt. Díky osobnímu přátelství mezi Jeho Svatostí Dalajlámou a naším prvním postkomunistickým prezidentem Václavem Havlem jsme mohli působit jako příklad dobré praxe v mezinárodní spolupráci.  Ve své prezentaci jsem zdůraznila například potřebu klást větší důraz na globální spolupráci v oblasti životního prostředí a nutnost politické akce v tomto směru. V mezinárodním kontextu je třeba pěstovat oboustrannou výměnu a spoluvytváření adekvátní reakce na změnu klimatu. Sdílet nejen technologie ke zmírnění dopadů změny klimatu, ale také přístupy k adaptaci na životní prostředí nebo dokonce duchovní postoje k životnímu prostředí.

 

Konference se účastnili nejen politici, ale především vědci a akademici z různých koutů světa. Třetí ročník Tibetské klimatické konference tak otevřel zásadní otázky z oblasti ochrany klimatu a poskytl prostor pro tolik potřebný dialog.

První den konference zahrnující také můj vstup je k dispozici zde.

Další dny zde.