Praha, 30. září 2021 – Kandidátky a kandidáti do Poslanecké sněmovny z řad pražských Pirátů a Starostů v pondělí 27. září představili své plány na ochranu životního prostředí a klimatu. Na akci pořádané pirátskou poslankyní a předsedkyní Výboru pro životní prostředí Danou Balcarovou a předsednictvem pražských Pirátů si také vyměnili své zkušenosti s odborníky zabývajícími se ochranou životního prostředí a klimatu v praxi.

V Praze má koalice Pirátů a Starostů velké zastoupení kandidátek a kandidátů, kteří se angažují v ochraně životního prostředí či přímo klimatu. Poslankyně Dana Balcarová se environmentálním tématům věnuje již čtvrtým rokem ve Sněmovně a na půdě poslaneckého Výboru pro životní prostředí. V příštím volebním období by se ráda dále věnovala ochraně klimatu, udržitelnému rozvoji a evropské klimatické legislativě.

Pražský radní Adam Zábranský se zabývá především welfare zvířat, jejich ochranou proti týrání a změnou stravování ve veřejných institucích směrem ke zdravější a rostlinné stravě. Tématům se plánuje věnovat i v případě svého zvolení do Poslanecké sněmovny.

Místostarostka Prahy 12 Eva Tylová se ve své praxi věnuje adaptaci města na klimatickou změnu, opatřením na zlepšení čistoty ovzduší či transformaci uhelných regionů.

Kandidát z Prahy 9 Václav Vislous se profiluje v tématech energetiky, a to včetně financování transformace energetiky a teplárenství. Další pole jeho působnosti pak představuje elektromobilita.

Pražské Starosty reprezentovala Milada Voborská, starostka pražských Satalic. Jejím tématem je řešení negativního vlivu dopravy na občany, zajímá se o energetické úspory budov a aktivně se snaží budovat zeleň ve své městské části.

Akce se zúčastnila také členka pirátských Seniorů na palubě Kateřina Klaricová, kterou zajímá propojení kultury a ekologie.

Následovala diskuze ve formě známé z akcí tzv. Speed dating, neboli rychlé rande – zástupci vědeckých, neziskových i občanských environmentálních organizací a uskupení byli rozděleni do dvojic ke stolům, mezi kterými se jednotliví kandidáti střídali. Všichni tak měli příležitost se vzájemně seznámit, pokládat nejrůznější otázky a probrat svá témata.

Stoly byly rozděleny tématicky podle oblastí, kterým se jednotlivé zástupkyně a zástupci environmentálních organizací zabývají. Mezi tématy tak nechyběla ochrana klimatu a kvalita ovzduší, udržitelný rozvoj, klima ve městech a obcích, energetika či klimatická spravedlnost a zapojení občanské společnosti do rozhodování. Vítanou součástí akce bylo veganské občerstvení.