Všem vám moc děkuji za podporu během mého působení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. 

Za ty čtyři roky jsme pirátském poslaneckém klubu udělali pro zviditelnění tématu životního prostředí a ochrany klimatu maximum co se dalo z opozice udělat, důsledně jsme se věnovali environmentální a související legislativě a kontrole práce vlády. Díky za to všem našim poslancům a nejen jim ale i lidem na pozicíchi odborných asistentů i pirátskému  expertnímu a analytickému  týmu

Velmi si vážím spolupráce s odborníky z řad veřejnosti, akademické i nevládní sféry. Společně s pirátskými expertními týmy jsme tak měli kvalitní podklady a konzultanty na nelehkou práci na legislativě i v řešení ekologických kauz.

Také děkuji za volební hlasy pro Piráty. Moc si vážím všech 9 189 preferenčních hlasů, kterými mě podpořili pražští voliči. Sice jsem ve volbách neuspěla, ale dostávám hodně podpory ze všech koutů Čech. Vnímám to jako ocenění  za svou dosavadní práci a také mě to motivuje k pokračování v agendě ochrany životního prostředí a klimatu.