Pitná voda je – a bude?

V pátek 22.6. se v Poslanecké sněmovně konal seminář Akademie věd ČR pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Danou Balcarovou. Akademici, vědci a další hosté zodpovídali důležité otázky ohledně pitné vody, případných zdravotních rizik a problematiky mikroplastů. více na: http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Obcane-pij-vodu-a-neptej-se-co-v-ni-je.-Kvalita-vody-klesa-mini-vedci/ úvodní foto: Zdeněk Rerych pro Akademii věd ČR

Konání kulatého stolu k odpadové novele, balíčku cirkulační ekonomiky a jednorázovým plastům

Dne 19.6. jsem uspořádala v prostorách Poslanecké sněmovny kulatý stůl k problematice odpadové novely, balíčku cirkulační ekonomiky a jednorázovým plastům. Diskuze se zúčastnili poslanci, zástupci Ministerstva životního prostředí, obcí, ekologických organizací a odpadových i dalších průmyslových sdružení. V květnu Evropský parlament schválil tzv. balíček oběhového hospodářství. Balíček představuje nové cíle pro recyklaci odpadu a cíl snížit procento skládkovaného odpadu. […]

Komentář k hlasování o pozměňovacím návrhu k zákonu o vodách

Kvalita životního prostředí se přímo dotýká každého občana České republiky. Proto je účast veřejnosti v rozhodování o svém okolí pro Piráty klíčových principem. Navrhla jsem tedy pozměňovací návrh k novele zákona o vodách, který měl vrátit právo občanů účastnit se stavebních řízení o vodních dílech. Podle statistik probíhá 95 % všech stavebních řízení bez odvolání […]

Piráti nevzdávají boj za kvalitní ovzduší

Ochrana ovzduší je pro nás jednou z priorit. Následky znečištění totiž vždy nejvíce odnesou občané. Piráti se tomuto tématu věnují dlouhodobě a komplexně, k novele zákona jsme již podali dva pozměňovací návrhy. Ty ovšem nenašly podporu, protože se příliš dotýkají průmyslu a jeho lobby ve Sněmovně. Na základě toho jsem se rozhodla pozměňovací návrh zmírnit, […]

Pozměňovací návrh k novele vodního zákona

Piráti se snaží chránit svobodu, demokracii – a účast veřejnosti k tomu patří ? Proto jsem dnes v Poslanecké sněmovně představila náš pozměňovací návrh k zákonu o vodách, tedy aby spolky mohly připomínkovat vodní stavby.