Piráti podporují Smlouvu o Antarktidě, která zaručí větší ochranu unikátního území

Praha, 21. září 2020 – Vláda dnes projedná novelu zákona o Antarktidě. Návrh aktualizuje a zpřesňuje povinnosti vyplývající z mezinárodních závazků a smluv České republiky vůči Antarktidě. Tento kontinent je unikátní vědeckou laboratoří, která poskytuje svědectví o vývoji klimatu na Zemi. Například díky vrtným jádrům z antarktického ledovcového štítu známe klimatické cykly posledních několika set tisíc […]

Sněmovna podpořila zákaz klecového chovu slepic

Praha, 16. září 2020 – Poslanecká sněmovna dnes schválila pozměňovací návrh o zákazu klecového chovu slepic od roku 2027. „Těší mě, že poslanci podpořili náš pozměňovací návrh podaný společně s poslancem Chvojkou, Elfmarkem, Maříkovou a Pekarovou Adamovou, a vyslyšeli tak volání veřejnosti i mnoha odborníků. Více než tři čtvrtiny Čechů podporují zákaz klecového chovu slepic,” […]

Ochranu přírody musí podpořit jasně stanovené financování

Praha, 14. září 2020 – Vláda dnes projedná závěry kontroly Nejvyššího kontrolní úřad (NKÚ) o hospodaření národních parků. Audit, který mám rovněž k dispozici, odhalil závažná systémová pochybení, která jdou na vrub Ministerstva životního prostředí. Jde zejména o problematiku financování správ národních parků. Ty si dnes 44 procent svých nákladů kryjí prodejem dřeva a dalších […]

Poslanecký Výbor pro životní prostředí se po prázdninách vrátil k odpadové legislativě a boji proti suchu

Nabitý program 30. schůze poslaneckého Výboru pro životní prostředí obsahoval mimo jiné projednání zákona o obalech, diskuzi o opatřeních realizovaných v resortech zemědělství a životního prostředí v zájmu zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody. Rovněž řešení nové evropské legislativy v oblasti oběhového hospodářství, biodiverzity a také zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci uhelných regionů. Debatováno bylo […]

Piráti chtějí chránit klima. Podporují odklon od uhlí a mají plán na snížení emisí

Praha, 8. září 2020 – Nízkouhlíková budoucnost je nevyhnutelná. Je to zásadní klíč ke zpomalení změny klimatu a oddálení katastrofických scénářů spojených se zvyšováním hladiny oceánů a teplot na planetě Zemi. Piráti stojí za spravedlivou transformací energetiky a úplným upuštěním od spalování uhlí. Do roku 2025 chceme uzavřít uhelné elektrárny, ze kterých jde elektřina na […]

Vláda neplní cíle v ochraně přírody a krajiny, které si sama stanovila. Zaspala i v řešení sucha či povodní, Piráti chtějí nápravu

Praha, 20. července 2020 – Vláda dostatečně neplní své závazky u ochrany přírody a krajiny, obzvláště opomíjí řešení sucha a povodňových stavů. Potvrdil to dokument vyhodnocující státní politiku životního prostředí za léta 2012-2020, který se dnes projednává na vládě. Za Piráty na neuspokojivý stav dlouhodobě poukazujeme, jeho dopady totiž ponesou primárně občané České republiky. Představili […]

Změny nenavrhujeme od stolu. Další technokratická regulace říčních koryt je příkladem selhání státu při řešení sucha

Horní Kamenice, 15. července 2020 – Pokud chceme vzdorovat kritickému suchu a přívalovým dešťům, musíme krajině vrátit schopnost zadržovat vodu. Snaha o opětovné svázání a narovnání koryta Srbického potoka na Domažlicku je dalším odstrašujícím příkladem zastaralého přístupu ke krajině. Dnes jsem se přímo na místě setkala se zemědělcem, který v místě na svém pozemku hospodaří […]

Důl Turów — Kdy začne česká vláda hájit životní prostředí a zdraví občanů?

Česká republika už poslala kvůli pokračování a plánovanému rozšíření těžby v dole Turów do Polska stohy připomínek, požadavků a výzev, všechny ale zůstaly nevypořádané. Podkladů, které prokazují hrubé porušování evropské legislativy ze strany Polska, máme dost. Turów je obří hnědouhelný lom ležící na česko-německo-polské hranici. Aktivní dobývací prostor je sice v Polsku, ale od našich […]

Novela stavebního zákona – Zrychlení výstavby, nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů?

Praha, 2. července 2020 – Jakožto předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí jsem za spolupráce senátorky Jitky Seitlové a poslance Jana Chvojky dnes pod svou záštitou uspořádala seminář Rekodifikace stavebního práva: Zrychlení výstavby nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů? Seminář jsme se rozhodli uspořádat především proto, že novela stavebního zákona vznikla bez jakýchkoliv […]

Škody způsobené elektrárnou Turów a odpadovou legislativu řešil Výbor pro životní prostředí

Praha, 24. června 2020 – Výbor pro životní prostředí se dnes zabýval odpadovou legislativou a dalšími kroky v kauze rozšiřování polského dolu Turów. Na základě výzvy výboru by měla příslušná ministerstva připravit podání žaloby k Evropskému soudu kvůli škodám, které důl způsobuje české straně. Součástí bude i vyčíslení těchto škod. Na výboru byly projednány pozměňovací návrhy ke […]