V pořadu Nedej se! na téma kácení lesů

28. února 2021 jsem byla hostem pořadu Nedej se!:  Kácením lesy nezachráníme, který se zaměřil na lesnictví a problematiku kácení českých lesů. Zdravé lesy  jsou velkými pomocníky v boji proti klimatické změně, napomáhají totiž ke zmírnění jejích následků. V České republice to tak ale není. Lesnictví se postupně přesunulo do pozice zdroje, který generuje emise podobně […]

Výbor pro životní prostředí vyzval vládu, aby podala žalobu k soudnímu dvoru EU kvůli nezákonné těžbě v polském dole Turów

Praha, 17. února 2021 – Výbor pro životní prostředí se dnes vrátil k projednání podnětu Evropské komise ve věci porušení unijního práva při těžbě v polském hnědouhelném dole Turów nedaleko českých hranic. Vláda prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva životního prostředí začala jednat až po dlouhém naléhání Výboru pro životní prostředí a Pirátů, kteří se na kabinet obrátili […]

V pořadu Nedej se! na téma poplatky za skládkování

14. února 2021 jsem byla hostem pořadu Nedej se!:  Lumpárna Čáslav, který se zaměřil na novou odpadovou legislativu platnou od 1. ledna. Poslanci ji schálili v původním znění i přes to, že jim zákon vrátili k přepracování senátoři. Piráti vidí ve schválené legislativě mnoho nedostatků a málo ambicí nastavit oběhové hospodářství tak, aby se na […]

Ohlédnutí za kauzou otravy řeky Bečvy

Posledních několik měsíců dostávám mnoho otázek a podnětů týkajících se kauzy otravy řeky Bečvy, jejího vyšetřování a názoru Pirátů. Proto přináším stručné shrnutí dosavadních aktivit pirátských poslanců i zastupitelů. Možná jste podobnou odpověď obdrželi na váš dotaz i Vy. Piráti po celou dobu kauzu bedlivě sledují a požadují nápravu, dopadení viníka a funkční nastavení postupů […]

Uhlíkové clo narovná nefér podmínky pro evropské firmy i sníží emise. Schválil ho výbor Evropského parlamentu

Praha/Brusel, 8. února 2021 – Výbor ENVI Evropského parlamentu schválil návrh takzvané uhlíkové daně, která narovnává postavení výrobců produkujících mimo EU s evropskými. Mechanismus zaručí, aby i mimoevropské firmy zaplatily férovou cenu za emise, kterými poškozují celou planetu. Při dovozu do EU budou muset doplatit částku úměrnou míře znečištění nad evropský standard. Dojde tím k narovnání […]

Vládní členové Výboru pro životní prostředí podpořili stávajícího ředitele ČIŽP, který selhal při šetření havárie na Bečvě

Praha, 3. února 2021 – Výbor pro životní prostředí dnes hlasoval o odvolání ředitele České inspekce životního prostředí Erika Geusse. To neprošlo o jediný hlas – stávajícího ředitele, který čelí kritice za neschopnost ČIŽP při šetření příčin ekologické havárie na řece Bečvě, podrželi poslanci ANO, SPD a komunistů. Mezi podezřelé z úniku nebezpečných látek do řeky patří […]

Ústavní soud se nezastal veřejnosti, Piráti usilují o nápravu

Brno, 2. února 2021 – Plénum Ústavního soudu dnes zamítlo návrh skupiny senátorů, který usiloval o vrácení účasti veřejnosti v řízeních dle stavebního, lesního a dalších zákonů. Nález byl schválen těsnou většinou, hlasovalo pro něj osm soudců. Sedm jich naopak vyjádřilo svůj nesouhlas sepsáním odlišného stanoviska, v němž například uvedli, že omezení účasti veřejnosti nevede k […]

Vláda i díky tlaku Pirátů a odborníků odložila rozhodnutí o termínu ukončení spalování uhlí

Praha, 1. února 2021 – Podle informací místopředsedy vlády Jana Hamáčka vláda odložila jednání o ukončení spalování uhlí k roku 2038. Doporučení na rok 2038 vydala Uhelná komise v prosinci 2020 po kritice Pirátů, neziskových organizací i expertů na energetiku, kteří před tímto pozdním termínem varovali. Piráti spolu s dalšími odborníky upozorňovali například na fakt, že rozhodnutí […]

Česko zaostává ve snižování odpadů, ochraně klimatu či v rozvoji zdravotnictví, ukázaly analýzy. Piráti se zasadili o jejich projednání Sněmovnou

Praha, 25. ledna 2021 – Česko selhává ve snižování odpadů, ochraně klimatu či v rozvoji zdravotnictví. Uvádí to Zpráva o naplňování Agendy 2030 v České republice a související Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti, kterými se dnes bude zabývat vláda. Z hlediska alarmujících závěrů obou dokumentů jsem doporučila, aby byly i projednány na příslušných sněmovních výborech. […]

Americký prezident Biden vrací USA k Pařížské dohodě

Praha, 21. ledna 2021 — USA se vrací k Pařížské dohodě, nově zvolený prezident Spojených států se zavázal, že do 100 dnů od své inaugurace uspořádá klimatický summit. Prezident Joe Biden bude podle svých slov naslouchat mladým lidem a klimatickým aktivistům a úzce s nimi spolupracovat. Piráti vítají obrat USA k odpovědnému přístupu k ochraně […]