Vláda neplní cíle v ochraně přírody a krajiny, které si sama stanovila. Zaspala i v řešení sucha či povodní, Piráti chtějí nápravu

Praha, 20. července 2020 – Vláda dostatečně neplní své závazky u ochrany přírody a krajiny, obzvláště opomíjí řešení sucha a povodňových stavů. Potvrdil to dokument vyhodnocující státní politiku životního prostředí za léta 2012-2020, který se dnes projednává na vládě. Za Piráty na neuspokojivý stav dlouhodobě poukazujeme, jeho dopady totiž ponesou primárně občané České republiky. Představili […]

Změny nenavrhujeme od stolu. Další technokratická regulace říčních koryt je příkladem selhání státu při řešení sucha

Horní Kamenice, 15. července 2020 – Pokud chceme vzdorovat kritickému suchu a přívalovým dešťům, musíme krajině vrátit schopnost zadržovat vodu. Snaha o opětovné svázání a narovnání koryta Srbického potoka na Domažlicku je dalším odstrašujícím příkladem zastaralého přístupu ke krajině. Dnes jsem se přímo na místě setkala se zemědělcem, který v místě na svém pozemku hospodaří […]

Důl Turów — Kdy začne česká vláda hájit životní prostředí a zdraví občanů?

Česká republika už poslala kvůli pokračování a plánovanému rozšíření těžby v dole Turów do Polska stohy připomínek, požadavků a výzev, všechny ale zůstaly nevypořádané. Podkladů, které prokazují hrubé porušování evropské legislativy ze strany Polska, máme dost. Turów je obří hnědouhelný lom ležící na česko-německo-polské hranici. Aktivní dobývací prostor je sice v Polsku, ale od našich […]

Nové vodní nádrže problém se suchem nevyřeší, další betonování problém jen zhorší

Ministerstvo životního prostředí včera Ministerstvu zemědělství odsouhlasilo dalších 21 lokalit, které budou vyhrazené pro možnou výstavbu vodních nádrží. Plánovanou výstavbu přehrad považuji za velkou chybu, protože jejich potenciál k řešení problému se suchem je minimální. Masivní zásahy do krajiny a betonování jsou naopak jednou z jeho příčin. Přehrady mohou být v některých případech vhodným bodovým […]

Proč je nám pod stromy dobře? Chladí potichu i zdarma, zaznělo na semináři o městské zeleni

Seminář Zeleň jako účinná klimatizace sídel konaný pod mou záštitou se věnoval významu a roli sídelní zeleně pro úspěšnou adaptaci měst na klimatickou změnu. S postupující klimatickou změnou začínáme doceňovat, že zeleň ve městech má nejen funkci estetickou, ale především významnou roli adaptační. Zeleň ochlazuje prostor, významně snižuje znečištění ovzduší, mění mikroklima a po všech […]

Novela stavebního zákona – Zrychlení výstavby, nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů?

Praha, 2. července 2020 – Jakožto předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí jsem za spolupráce senátorky Jitky Seitlové a poslance Jana Chvojky dnes pod svou záštitou uspořádala seminář Rekodifikace stavebního práva: Zrychlení výstavby nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů? Seminář jsme se rozhodli uspořádat především proto, že novela stavebního zákona vznikla bez jakýchkoliv […]

Návštěva komunitní zahrady Pastvina

Včera jsem byla na zahájení senátní kampaně Davida Smoljaka na Praze 9, kde třicet pět let žiji. Davida v kandidatuře podporuji a vážím si jeho práce na tématu nezávislosti veřejnoprávních médií, kterému se v senátu systematicky věnuje. Potkali jsme se na komunitní zahradě Pastvina. Ještě před pár lety tu bylo řepkové pole, dneska se tu […]

Škody způsobené elektrárnou Turów a odpadovou legislativu řešil Výbor pro životní prostředí

Praha, 24. června 2020 – Výbor pro životní prostředí se dnes zabýval odpadovou legislativou a dalšími kroky v kauze rozšiřování polského dolu Turów. Na základě výzvy výboru by měla příslušná ministerstva připravit podání žaloby k Evropskému soudu kvůli škodám, které důl způsobuje české straně. Součástí bude i vyčíslení těchto škod. Na výboru byly projednány pozměňovací návrhy ke […]

Rozhovor o klecových chovech slepic pro Český rozhlas

Byla jsem jedním z hostů Radiožurnálu v pořadu Odpolední publicistika s Tomášem Pavlíčkem. Hlavním tématem bylo ukončení klecových chovů slepic. V sněmovně se aktuálně projednává novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Nyní máme mimo jiné jedinečnou příležitost zlepšit životní podmínky slepic. V České republice je v klecích chováno na 5 000 000 slepic a […]

K neveřejnému projednávání odpadů na výboru pro životní prostředí

Chodí mi hodně zpráv ohledně dnešního neveřejného projednávání odpadové legislativy na výboru pro životní prostředí. Po výskytu koronaviru u jednoho z pražských radních v minulém týdnu přijala Kancelář poslanecké sněmovny bezpečnostní opatření, mezi něž patří i zákaz návštěv ve sněmovních budovách. Vztahuje se to i na jednání výboru. Vzhledem ke lhůtám musíme tyto zákony projednat […]