Piráti podporují Smlouvu o Antarktidě, která zaručí větší ochranu unikátního území

Praha, 21. září 2020 – Vláda dnes projedná novelu zákona o Antarktidě. Návrh aktualizuje a zpřesňuje povinnosti vyplývající z mezinárodních závazků a smluv České republiky vůči Antarktidě. Tento kontinent je unikátní vědeckou laboratoří, která poskytuje svědectví o vývoji klimatu na Zemi. Například díky vrtným jádrům z antarktického ledovcového štítu známe klimatické cykly posledních několika set tisíc […]

Sněmovna podpořila zákaz klecového chovu slepic

Praha, 16. září 2020 – Poslanecká sněmovna dnes schválila pozměňovací návrh o zákazu klecového chovu slepic od roku 2027. „Těší mě, že poslanci podpořili náš pozměňovací návrh podaný společně s poslancem Chvojkou, Elfmarkem, Maříkovou a Pekarovou Adamovou, a vyslyšeli tak volání veřejnosti i mnoha odborníků. Více než tři čtvrtiny Čechů podporují zákaz klecového chovu slepic,” […]

Ochranu přírody musí podpořit jasně stanovené financování

Praha, 14. září 2020 – Vláda dnes projedná závěry kontroly Nejvyššího kontrolní úřad (NKÚ) o hospodaření národních parků. Audit, který mám rovněž k dispozici, odhalil závažná systémová pochybení, která jdou na vrub Ministerstva životního prostředí. Jde zejména o problematiku financování správ národních parků. Ty si dnes 44 procent svých nákladů kryjí prodejem dřeva a dalších […]

Poslanecký Výbor pro životní prostředí se po prázdninách vrátil k odpadové legislativě a boji proti suchu

Nabitý program 30. schůze poslaneckého Výboru pro životní prostředí obsahoval mimo jiné projednání zákona o obalech, diskuzi o opatřeních realizovaných v resortech zemědělství a životního prostředí v zájmu zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody. Rovněž řešení nové evropské legislativy v oblasti oběhového hospodářství, biodiverzity a také zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci uhelných regionů. Debatováno bylo […]

Piráti chtějí chránit klima. Podporují odklon od uhlí a mají plán na snížení emisí

Praha, 8. září 2020 – Nízkouhlíková budoucnost je nevyhnutelná. Je to zásadní klíč ke zpomalení změny klimatu a oddálení katastrofických scénářů spojených se zvyšováním hladiny oceánů a teplot na planetě Zemi. Piráti stojí za spravedlivou transformací energetiky a úplným upuštěním od spalování uhlí. Do roku 2025 chceme uzavřít uhelné elektrárny, ze kterých jde elektřina na […]

Vláda neplní cíle v ochraně přírody a krajiny, které si sama stanovila. Zaspala i v řešení sucha či povodní, Piráti chtějí nápravu

Praha, 20. července 2020 – Vláda dostatečně neplní své závazky u ochrany přírody a krajiny, obzvláště opomíjí řešení sucha a povodňových stavů. Potvrdil to dokument vyhodnocující státní politiku životního prostředí za léta 2012-2020, který se dnes projednává na vládě. Za Piráty na neuspokojivý stav dlouhodobě poukazujeme, jeho dopady totiž ponesou primárně občané České republiky. Představili […]

Změny nenavrhujeme od stolu. Další technokratická regulace říčních koryt je příkladem selhání státu při řešení sucha

Horní Kamenice, 15. července 2020 – Pokud chceme vzdorovat kritickému suchu a přívalovým dešťům, musíme krajině vrátit schopnost zadržovat vodu. Snaha o opětovné svázání a narovnání koryta Srbického potoka na Domažlicku je dalším odstrašujícím příkladem zastaralého přístupu ke krajině. Dnes jsem se přímo na místě setkala se zemědělcem, který v místě na svém pozemku hospodaří […]

Důl Turów — Kdy začne česká vláda hájit životní prostředí a zdraví občanů?

Česká republika už poslala kvůli pokračování a plánovanému rozšíření těžby v dole Turów do Polska stohy připomínek, požadavků a výzev, všechny ale zůstaly nevypořádané. Podkladů, které prokazují hrubé porušování evropské legislativy ze strany Polska, máme dost. Turów je obří hnědouhelný lom ležící na česko-německo-polské hranici. Aktivní dobývací prostor je sice v Polsku, ale od našich […]

Nové vodní nádrže problém se suchem nevyřeší, další betonování problém jen zhorší

Ministerstvo životního prostředí včera Ministerstvu zemědělství odsouhlasilo dalších 21 lokalit, které budou vyhrazené pro možnou výstavbu vodních nádrží. Plánovanou výstavbu přehrad považuji za velkou chybu, protože jejich potenciál k řešení problému se suchem je minimální. Masivní zásahy do krajiny a betonování jsou naopak jednou z jeho příčin. Přehrady mohou být v některých případech vhodným bodovým […]

Proč je nám pod stromy dobře? Chladí potichu i zdarma, zaznělo na semináři o městské zeleni

Seminář Zeleň jako účinná klimatizace sídel konaný pod mou záštitou se věnoval významu a roli sídelní zeleně pro úspěšnou adaptaci měst na klimatickou změnu. S postupující klimatickou změnou začínáme doceňovat, že zeleň ve městech má nejen funkci estetickou, ale především významnou roli adaptační. Zeleň ochlazuje prostor, významně snižuje znečištění ovzduší, mění mikroklima a po všech […]