Nové vodní nádrže problém se suchem nevyřeší, další betonování problém jen zhorší

Ministerstvo životního prostředí včera Ministerstvu zemědělství odsouhlasilo dalších 21 lokalit, které budou vyhrazené pro možnou výstavbu vodních nádrží. Plánovanou výstavbu přehrad považuji za velkou chybu, protože jejich potenciál k řešení problému se suchem je minimální. Masivní zásahy do krajiny a betonování jsou naopak jednou z jeho příčin. Přehrady mohou být v některých případech vhodným bodovým […]

Proč je nám pod stromy dobře? Chladí potichu i zdarma, zaznělo na semináři o městské zeleni

Seminář Zeleň jako účinná klimatizace sídel konaný pod mou záštitou se věnoval významu a roli sídelní zeleně pro úspěšnou adaptaci měst na klimatickou změnu. S postupující klimatickou změnou začínáme doceňovat, že zeleň ve městech má nejen funkci estetickou, ale především významnou roli adaptační. Zeleň ochlazuje prostor, významně snižuje znečištění ovzduší, mění mikroklima a po všech […]

Novela stavebního zákona – Zrychlení výstavby, nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů?

Praha, 2. července 2020 – Jakožto předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí jsem za spolupráce senátorky Jitky Seitlové a poslance Jana Chvojky dnes pod svou záštitou uspořádala seminář Rekodifikace stavebního práva: Zrychlení výstavby nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů? Seminář jsme se rozhodli uspořádat především proto, že novela stavebního zákona vznikla bez jakýchkoliv […]

Návštěva komunitní zahrady Pastvina

Včera jsem byla na zahájení senátní kampaně Davida Smoljaka na Praze 9, kde třicet pět let žiji. Davida v kandidatuře podporuji a vážím si jeho práce na tématu nezávislosti veřejnoprávních médií, kterému se v senátu systematicky věnuje. Potkali jsme se na komunitní zahradě Pastvina. Ještě před pár lety tu bylo řepkové pole, dneska se tu […]

Škody způsobené elektrárnou Turów a odpadovou legislativu řešil Výbor pro životní prostředí

Praha, 24. června 2020 – Výbor pro životní prostředí se dnes zabýval odpadovou legislativou a dalšími kroky v kauze rozšiřování polského dolu Turów. Na základě výzvy výboru by měla příslušná ministerstva připravit podání žaloby k Evropskému soudu kvůli škodám, které důl způsobuje české straně. Součástí bude i vyčíslení těchto škod. Na výboru byly projednány pozměňovací návrhy ke […]

Rozhovor o klecových chovech slepic pro Český rozhlas

Byla jsem jedním z hostů Radiožurnálu v pořadu Odpolední publicistika s Tomášem Pavlíčkem. Hlavním tématem bylo ukončení klecových chovů slepic. V sněmovně se aktuálně projednává novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Nyní máme mimo jiné jedinečnou příležitost zlepšit životní podmínky slepic. V České republice je v klecích chováno na 5 000 000 slepic a […]

K neveřejnému projednávání odpadů na výboru pro životní prostředí

Chodí mi hodně zpráv ohledně dnešního neveřejného projednávání odpadové legislativy na výboru pro životní prostředí. Po výskytu koronaviru u jednoho z pražských radních v minulém týdnu přijala Kancelář poslanecké sněmovny bezpečnostní opatření, mezi něž patří i zákaz návštěv ve sněmovních budovách. Vztahuje se to i na jednání výboru. Vzhledem ke lhůtám musíme tyto zákony projednat […]

Vodu řešíme teď: Piráti představili plán na boj s extrémními projevy změny klimatu

Piráti představili 18. června 2020 před mimořádnou schůzí Sněmovny ohledně sucha svůj třífázový plán „Vodu řešíme teď“. Ten přináší celou řadu ucelených návrhů, jak se v Česku vypořádat s extrémními projevy změny klimatu. Řešení jsou rozdělena do čtyř tematických sekcí: dostupná a kvalitní pitná voda, zdravá krajina, živá i udržitelná města a motivovaný hospodář. V […]

Piráti odmítají odklad zákazu skládkování i nekonečnou produkci odpadu. Požadují maximální recyklaci a šetrná řešení.

Dřívější zákaz skládkování, dobrovolné zálohování PET lahví i plechovek nebo nižší sazba DPH na zpracování odpadů k dalšímu využití – i tyto pozměňovací návrhy k tzv. oběhovému balíčku představil 17. června 2020 ve Sněmovně pirátský poslanec František Elfmark a poslankyně Dana Balcarová. „Pirátským mottem je: nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne. Budoucnost je v […]

Sucho a odpady pirátským tématem na výboru pro životní prostředí

Výbor pro životní prostředí zahájil 10. 6. bod „Informace Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva zemědělství ČR o ochraně před kritickým suchem v České republice”. S poslanci o tomto tématu přišel diskutovat ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr zemědělství Miroslav Toman bohužel stejně jako na minulou schůzi výboru, kdy byl tento bod rozjednán, nedorazil, a […]