Silná pravidla pro ochranu přírody Ústavní soud rušit nebude

Praha, 3. října 2018 – Vítám včerejší rozhodnutí Ústavního soudu, který zamítl stížnost skupiny senátorů vedených Tomášem Jirsou (ODS) k novele zákona o národních parcích. Novela upravuje postavení všech národních parků a zavádí jasnější pravidla na ochranu přírody, přičemž větší […]

Pitná voda je – a bude?

V pátek 22.6. se v Poslanecké sněmovně konal seminář Akademie věd ČR pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Danou Balcarovou. Akademici, vědci a další hosté zodpovídali důležité otázky ohledně pitné vody, případných zdravotních rizik a problematiky mikroplastů. více na: http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Obcane-pij-vodu-a-neptej-se-co-v-ni-je.-Kvalita-vody-klesa-mini-vedci/ […]

Konání kulatého stolu k odpadové novele, balíčku cirkulační ekonomiky a jednorázovým plastům

Dne 19.6. jsem uspořádala v prostorách Poslanecké sněmovny kulatý stůl k problematice odpadové novely, balíčku cirkulační ekonomiky a jednorázovým plastům. Diskuze se zúčastnili poslanci, zástupci Ministerstva životního prostředí, obcí, ekologických organizací a odpadových i dalších průmyslových sdružení. V květnu Evropský parlament schválil tzv. balíček […]

Komentář k hlasování o pozměňovacím návrhu k zákonu o vodách

Kvalita životního prostředí se přímo dotýká každého občana České republiky. Proto je účast veřejnosti v rozhodování o svém okolí pro Piráty klíčových principem. Navrhla jsem tedy pozměňovací návrh k novele zákona o vodách, který měl vrátit právo občanů účastnit se […]

Piráti nevzdávají boj za kvalitní ovzduší

Ochrana ovzduší je pro nás jednou z priorit. Následky znečištění totiž vždy nejvíce odnesou občané. Piráti se tomuto tématu věnují dlouhodobě a komplexně, k novele zákona jsme již podali dva pozměňovací návrhy. Ty ovšem nenašly podporu, protože se příliš dotýkají […]