Události, komentáře: Dana Balcarová, Jan Schiller a František Hrdlička o využívání uhlí

4. prosince 2020 jsem byla hostem ČT24 v pořadu Události, komentáře. Spolu s Janem Schillerem a Františkem Hrdličkou jsme vedli debatu na téma ukončení využívání uhlí v České republice. Komentovali jsme rozhodnutí vládní Uhelné komise, která po roce jednání navrhla ukončení spalování uhlí v České republice do roku 2038. Zatímco moji oponenti vnímají toto doporučení […]

Piráti žádají Uhelnou komisi o konec uhlí do roku 2033 a náhrady horníkům. Jen tak se Česko vyhne katastrofě a zachová si konkurenceschopnost

Praha, 3. prosince 2020 – Uhelná komise v pátek 4. prosince rozhodne o roku, kdy budou uzavřeny uhelné elektrárny v České republice. Piráti průběh jednání bedlivě sledují a dělají vše pro to, aby útlum těžby uhlí a transformace uhelných regionů proběhly transparentně a sociálně spravedlivě. Spalování uhlí musí být podle názoru strany i expertů ukončeno […]

Rozhovor pro Studio ČT24 na téma: Do Bečvy unikla neznámá látka

3. prosince 2020 Sněmovna projednala otravu řeky Bečvy, Piráti navrhli opatření pro transparentnější vyšetřování ekologických katastrof i jejich lepší prevenci a já jsem byla k tomuto tématu hostem Studia ČT24. Poslanecká sněmovna projednala i na popud Pirátů otravu řeky Bečvy kyanidem. Ve Sněmovně jsem prosadila usnesení, které sjednocuje postup při prošetřování podobných incidentů a nastavuje […]

V pořadu Nedej se! na téma konec uhlí v Česku

Byla jsem jedním z hostů v pořadu Nedej se! o konci těžby a spalování uhlí v České republice. Dalším tématem byl vznik vládní Uhelné komise v roce 2019 a průběh vyjednávání o konci uhlí. V Uhelné komisi zasedli převážně s vládou spojení politici, či členové uhelného průmyslu a dvě místa obsadily ekologické organizace. Já sama […]

Piráti podpořili demonstraci za rychlé ukončení spalování uhlí. Apelují na vládu, aby chránila klima a pomohla uhelným regionům

Praha, 30. listopadu 2020 – Jako předsedkyně Výboru pro životní prostředí plně podporuji dnešní happening „Konec uhlí TEĎ – demonstrace za rychlý a spravedlivý konec uhlí”, který organizují české environmentální iniciativy a studenti z hnutí Fridays for Future. Jeho cílem je co nejrychlejší ukončení spalování uhlí. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka je totiž Česká republika […]

Novela stavebního zákona degraduje ochranu životního prostředí

Nejnovější verze stavebního zákona, která prošla na začátku listopadu prvním čtením na schůzi Poslanecké sněmovny, ještě více omezuje účast veřejnosti na stavebních řízeních a nechrání veřejné zájmy, mezi které spadá i ochrana životního prostředí. Pirátskou prioritou je nejen urychlení a zjednodušení stavebních řízení, ale právě také ochrana veřejných zájmů, transparentnost celého procesu a zohlednění vlivů […]

Piráti upozorňují na další výrazné snížení rozpočtových položek na ochranu životního prostředí a klimatu

Praha, 18. listopadu 2020 – Na 32. schůzi sněmovního Výboru pro životní prostředí byl kromě tří novel ústavní ochrany vody a evropské legislativy o právní ochraně v záležitostech životního prostředí projednán také návrh státního rozpočtu na ochranu životního prostředí pro rok 2021. V návrhu Ministerstva životního prostředí došlo oproti minulému roku ke snížení předpokládaných příjmů i […]

Piráti svědky nezákonného rozšíření dolu Turów, celá kauza stojí před Evropskou komisí

Praha, 16. listopadu 2020 – Na programu prvního jednání zástupců České republiky, Polska a Evropské komise, které proběhlo v pátek v Bruselu, byl podnět České republiky o prodloužení a rozšíření povolení těžební činnosti v polském dole Turów. Piráti již více než rok tlačí na Ministerstvo životního prostředí, aby hájilo české zájmy, tedy aby došlo k okamžitému […]

Piráti nadále ostře sledují vyšetřování otravy řeky Bečvy. Věc chtějí projednat ve Sněmovně, veřejnost informují i pomocí nového webu

Zlínsko, 10. listopadu 2020 – Viník ekologické katastrofy na řece Bečvě není ani po více jak měsíci stále znám. Vyšetřování probíhá a úřady mlčí. Piráti však nechtějí nechat kauzu sejít z očí veřejnosti, a proto podpořili zařazení projednávání bodu o této katastrofě na program aktuální schůze Sněmovny. Zárověň vytvořili informační webové stránky https://zazivoubecvu.cz/.  Na webu […]

Výbor pro životní prostředí projednal aktuální informace k otravě kyanidem na řece Bečvě

Praha, 4. listopadu 2020 – Sněmovní Výbor pro životní prostředí dnes projednal kauzu úniku kyanidu do řeky Bečvy, při níž uhynulo v řece více než 40 tun ryb. Na jednání byli přizváni ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geuss a ministr životního prostředí Richard Brabec, aby členy výboru informovali o průběhu vyšetřování a vyjasnili nesrovnalosti provázející kauzu. „Bohužel […]