Prostředky na ochranu životního prostředí se nesmí rozpustit ve státním rozpočtu, upozorňuje Pirátka Balcarová

Praha, 13. května 2019 – Vláda dnes jedná o návrhu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Pirátská poslankyně a předsedkyně výboru pro životní prostředí Dana Balcarová připravuje pozměňovací návrhy, které zaručí, aby všechny peníze vybrané z dražeb emisních povolenek směřovaly na plnění přijatých závazků ČR v oblasti energetiky a klimatu. Zatímco […]

Pirátka Dana Balcarová varovala před masivním kácením v chráněných oblastech

Praha, 9. května 2019 – Pirátská poslankyně a předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová dnes v rámci interpelací konfrontovala ministra životního prostředí Richarda Brabce ohledně udělení souhlasu Ministerstva životního prostředí ČR s masivním kácením v CHKO Jeseníky a Kokořínsko. „Vytváření rozsáhlých holosečí přímo ohrožuje stabilitu chráněných oblastí, těch nejcennějších přírodních území v ČR,” zdůraznila […]

Ministerstvo životního prostředí chce zvýšit toleranci pro emise rtuti na 40 %, uhelná lobby opět vítězí nad zájmy občanů

Praha, 25. dubna 2019 – Ministerstvo životního prostředí minulý týden předložilo změnu vyhlášky, která má uhelným elektrárnám dovolit odečíst si celých 40 % z naměřených hodnot rtuti jako “nejistotu měření”. Učinilo tak právě v době, kdy se schvaluje výjimka z emisních limitů pro rtuť po roce 2021 hnědouhelné elektrárně Chvaletice, která patří k největším znečišťovatelům. […]

Zjištění zprávy OSN o stavu životního prostředí ve světě jsou alarmující

Praha, 25. dubna 2019 – V Národní technické knihovně dnes probíhá představení zprávy OSN GEO-6 (Global Environment Outlook 6), která poprvé od roku 2012 prezentuje a systémově hodnotí stav a vývoj životního prostředí ve světě. Informace z nové zprávy OSN o životním prostředí ve světě jsou stejně alarmující jako loňská zjištění klimatického panelu OSN IPCC […]

Chceme zachovat planetu, na které lze dobře žít

Praha, 22. dubna 2019 – Celý svět si připomíná Den Země, svátek naší planety. Letošní téma Dne Země je ochrana našich druhů a biodiverzity. „Pojďme dnes oslavit celosvětový Den Země a zamyslet se, co pro ni můžeme udělat doma i v politice. Chceme předat našim dětem planetu, na které lze dobře žít,“ říká Dana Balcarová, […]

Nekontrolovaná výstavba vodních nádrží může způsobit více škody než užitku

Praha, 4. dubna 2019 – Piráti odmítají novelu vodního zákona, která má umožnit výstavbu vodních nádrží o velikosti až 2 hektary bez posouzení orgánů ochrany přírody. Ačkoliv návrh uvádí, že se týká “malých vodních děl”, jde o stavby o rozsahu až tří fotbalových hřišť. „Všichni se shodneme na tom, že potřebujeme zlepšit zadržování vody v […]

Klimatickou změnu musí Evropa řešit společně

Praha, 26. března 2019 – Generální ředitel pro oblast klimatu Evropské komise Raffaele Mauro Petriccione dnes na pozvání předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dany Balcarové diskutoval s poslanci a senátory o evropské vizi Čistá planeta pro všechny. „Vize má odstartovat kvalifikovanou diskuzi v celé EU o nezbytných opatřeních v souvislosti s klimatickou změnou a umožnit, […]

Lepší využití bioodpadů zvýší kvalitu půdy a pomůže k zadržení vody v krajině, říká Pirátka Balcarová

Praha, 19. března 2019 – Seminář s názvem Bioodpady a jejich využití – legislativa a praxe se dnes uskutečnil pod záštitou předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dany Balcarové. Seminář hledal odpověď na otázku, jak by mělo být s bioodpadem naloženo. Cílem Pirátů je výrazně omezit podíl skládkování biologicky rozložitelného odpadu, který nyní tvoří přes polovinu […]

Vláda dnes odmítla jednat o postoji ke klimatické změně. Po nátlaku Pirátů má být bod projednán do konce března

Praha, 15. března 2019 – Poslanecké kluby ČSSD a ANO dnes vetovaly zařazení bodu “Informace vlády o postoji ke změně klimatu” na jednání pléna, který navrhla k projednání pirátská poslankyně a předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová. Ta v souvislosti se studentským protestem Fridays for Future požadovala, aby vláda jasně deklarovala svůj postoj k […]

Skupina přátel Tibetu v čele s Piráty diskutovala s předsedou tibetské exilové vlády o životním prostředí v Tibetu

Praha, 6. března 2019 – Členové Parlamentní skupiny přátel Tibetu, u jejíhož zrodu stáli Piráti, se dnes v Poslanecké sněmovně setkali s předsedou tibetské exilové vlády Lobsangem Sangayem a jeho delegací. Hlavním tématem této neformální schůzky byla diskuse nad problémy životního prostředí v Tibetu s důrazem na dopady klimatické změny. „O Tibetu se nejčastěji mluví […]