Debata v pořadu ČT Události, komentáře: Zelená země

2. června 2021 jsem byla hostem předvolebního speciálu Události, komentáře: Zelená země na České televizi. S poslankyněmi a poslanci zastupujícími celé politické spektrum z Posanecké sněmovny jsme diskutovali o aktuálních tématech z oblasti životního prostředí a zemědělství a o našich vizích do budoucna. Mezi tématy nechybělo sucho, péče o krajinu, kůrovcová kalamita a obnova zničených […]

Sněmovna schválila invazní novelu. Podařilo se zabránit oslabení ochrany životního prostředí

Praha, 2. června 2021 – Sněmovna dnes ve třetím čtení schválila tzv. invazní novelu, která řeší způsoby nakládání s invazními nepůvodními druhy představující riziko pro naši přírodu a místní druhy živočichů a rostlin. K novele jsem podala tři pozměňovací návrhy, které cílily na zmírnění této hrozby, ale také na ochranu dřevin. Města a obce často […]

Tlak Pirátů i nezávislých odborníků se vyplatil: Uhelná komise musí připravit scénář rychlejšího konce uhlí, rok 2038 je pozdě

Praha, 24. května 2021 – Vláda dnes po dlouhodobém tlaku nejen Pirátů, ale i řady nezávislých expertů, vrátila Uhelné komisi doporučení k ukončení spalování uhlí do roku 2038. Žádá jeho přepracování za účelem navržení rychlejších scénářů konce uhlí. Piráti proti doporučení Uhelné komise dlouhodobě vystupují a stejně jako odborná veřejnost žádají ukončení spalování uhlí již v […]

Evropský soud zastavil nezákonnou těžbu v polském dole Turów. Došlo k tomu i díky ročnímu tlaku Pirátů na vládu, aby podala žalobu

Praha, 21. května 2021 – Evropský soudní dvůr dnes nařídil Polsku okamžité zastavení těžby v dole Turów, který leží u tuzemských hranic. Vyhověl tím české žádosti o vydání předběžného opatření. Na tom má velkou zásluhu především Výbor pro životní prostředí, který vede Pirátka Dana Balcarová, jenž dlouhodobě tlačil vládu k podání žaloby k EU. Ministerstvo […]

Piráti chtějí předcházet ekologickým haváriím jako byla Bečva. Navrhují efektivnější úpravu legislativy

Praha, 13. května 2021 – Na Výboru pro životní prostředí dnes proběhl online kulatý stůl k ministerské novele vodního zákona. Ta by měla vést k efektivnější prevenci ekologických havárií typu řeky Bečvy, o což Piráti dlouhodobě usilují. Bohužel současný návrh má ještě řadu nedostatků, Piráti připomínkovali například vymezení role a odpovědností jednotlivých orgánů v řešení a šetření […]

V Radiožurnálu na téma Změna klimatu

12. května jste mě mohli slyšet na Českém rozhlase Radiožurnál v rozhovoru na téma Změna klimatu v rámci reportážního seriálu Rozděleni klimatem? V duelu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem jsem upozornila například na to, co by stát měl pro ochranu klimatu dělat! Diskutovali jsme nad výsledky výzkumu Česká společnost 2020 – klimatická změna, který […]

Dohoda mezi ČR a Německem otevře dveře megalomanským stavbám na Labi

Praha, 3. května 2021 – Vláda má dnes projednat návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty. Podle Němců se na volně tekoucí řece není možné zavázat např. k pevným parametrům plavební hloubky, protože ty závisí na budoucím vývoji srážek a odtoku […]

Invazní novelu se vládní poslanci s podporou komunistů snažili doplnit nekoncepční mysliveckou novelou, výbor tomu zabránil

Praha, 28. dubna 2021 – Výbor pro životní prostředí dnes projednal invazní novelu, která řeší způsoby regulace invazních druhů, které buď decimují nebo představují rizika pro naši přírodu. Projednával také novelu zákona o myslivosti, během něhož výbor přijal návrhy pirátské poslankyně a předsedkyně výboru Dany Balcarové, které zlepší podmínky pro lesní zvěř. Tři pozměňovací návrhy, které cílí […]

Sněmovna schválila zřízení vyšetřovací komise k havárii na Bečvě

Povedlo se, Sněmovna dnes konečně schválila zřízení vyšetřovací komise k ekologické havárii na řece Bečvě. Po ustanovení této komise přitom nejen Piráti několik měsíců volali. V minulých týdnech jsme zároveň usilovali o nastavení takových pravidel, aby se podobná situace v budoucnu již nemohla opakovat. Doufáme, že komise konečně dokáže objasnit, kdo skutečně stojí za loňskou […]

Vyhodnocení strategie dokazuje, že vládu biodiverzita nezajímá

Praha, 18. dubna 20201 – Vláda dnes projedná Střednědobé vyhodnocení Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR pro období 2016-2025. Strategie popisuje kroky k zabránění pokračujícímu úbytku biologické rozmanitosti, ovšem samo Ministerstvo životního prostředí hodnotí plnění 44 cílů jako nedostatečné, a u ostatních cílů konstatuje, že jsou plněny jen částečně nebo zcela bez vazby na strategii. Vláda se tudíž […]