Liknavost ministerstev při plnění plánů na omezení světelného smogu ohrožuje zdraví občanů

Vláda ČR na dnešní mimořádné páteční schůzi hodnotila plnění úkolů pro omezení světelného znečištění. Podle plánu z března roku 2018 dostaly konkrétní úkoly Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zdravotnictví. Ne všechny rezorty však k plnění úkolů přistupují svědomitě. Ministerstvo zdravotnictví za uplynulou dobu nepřišlo ani […]

Shrnutí práce za prosinec 2018

Pod mou záštitou a ve spolupráci s Akademií věd České Republiky jsme v PSP pořádali 3. prosince seminář na téma „Nakládání s odpady“              Také jsem se účastnila 137. zasedání Rady SFŽP ČR, která se konala ve středu dne 5. prosince 2018. Tého dne jsem se také setkala s Člověkem […]

Kvalita ovzduší se zhoršuje, negativních dopadů na zdraví přibývá

Praha, 12. prosince 2018 – Vláda dnes projednala materiál Informace o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích v roce 2017. Z jeho závěrů vyplývá, že kvalita ovzduší se u nás nelepší, naopak se stále mírně zhoršuje. Zatímco v roce 2016 bylo nadlimitnímu působení znečištěného ovzduší vystaveno 56 % obyvatel, v roce 2017 to bylo už […]

Je nutné učinit kroky k udržení oteplení do 1,5 °C

Katovice, 11. prosince 2018 – V polských Katovicích probíhá druhý týden klimatické konference COP24. Zástupci 200 států z celého světa se sešli, aby se dohodli na podmínkách omezování skleníkových plynů pomocí tzv. Pařížské příručky přijaté v rámci Pařížské dohody v roce 2015. Konference se účastní pirátská poslankyně Dana Balcarová, předsedkyně Výboru životního prostředí. „Dnes večer […]

Seminář – odpad je především surovina

Praha, 3. prosince 2018 – Pod společnou záštitou poslankyně Dany Balcarové a předsedkyně Akademie Věd ČR Evy Zažímalové se dnes konal seminář s názvem Trendy v nakládání s odpady. Jedná se o druhý letošní seminář pořádaný Akademií věd ČR a Výborem pro životní prostředí. Seminář k problematice pitné vody se uskutečnil v červnu. „Otázku zpracovávání […]

Inspekce odhalila fatální systémové selhání státu při řešení kůrovcové kalamity

Praha, 29. listopadu 2018 – Piráti získali dokument s výsledky rozsáhlé kontroly České inspekce životního prostředí (dále ČIZP) provedené ve státním podniku Lesy ČR mezi srpnem a prosincem 2017 v oblasti Jeseníků a Beskyd. Vzhledem k mnoha skandálním zjištěním a tristnímu stavu státních lesů způsobených kůrovcovou kalamitou i neochotě dotčených ministerstev o celé situaci informovat […]

Shrnutí práce za listopad 2018

Během listopadu jsem řídila schůze dvou výborů pro životní prostředí. Na 13. Schůzi VŽP  jsem byla zpravodajkou pro novelu zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. Na 14. schůzi VŽP se vedla rozsáhlá diskuse ke kůrovcové kalamitě a klimatické změně. Zápisy ze schůzí http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4605&kk=4&fbclid=IwAR10TAufOSpbVQFwh_SE-K_zYhYwpdohBL6bvnjeh9xUPC-BDxFEj4Xvv4c   Také jsem se […]

Pirátka Balcarová kritizuje ministra Brabce, který upřednostňuje adaptační opatření namísto preventivních

Praha, 21. listopadu 2018 – Výbor pro životní prostředí dnes projednal nedávno vydanou Zprávu mezivládního panelu OSN pro změny klimatu (IPPC). Obsah zprávy představili zástupci Ministerstva životního prostředí v čele s ministrem Richardem Brabcem. Podle závěrů postupuje změna klimatu mnohem rychleji, než se předpokládalo. Pokud se kompletně nezbavíme závislosti na fosilních palivech do třiceti let, […]