Seminář Za pět minut dvanáct: Strategické plány ČR a udržitelný rozvoj

Seminář, který začínal 19. února 2019 symbolicky „za pět minut dvanáct“, pořádal výbor Životního prostředí pod záštitou předsedkyně podvýboru pro udržitelný rozvoj Ing. Jany Krutákové. Program obsahoval: 1. Perspektiva a politika udržitelného rozvoje: Strategický rámec ČR 2030 Mgr. Jan Mareš, vedoucí oddělení udržitelného rozvoje, odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje, Ministerstvo životního prostředí 2. […]

Vláda ČR by měla lépe využívat expertní materiály OECD, říká Pirátka Balcarová na jednání OECD v Paříži

Paříž, 14. února 2019 – Právě probíhajících Parlamentních dnů OECD se účastní i Pirátka Dana Balcarová. Na zasedání Výboru pro životní prostředí (EPOC) OECD jedná s experty z oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Balcarová říká, že data a analýzy OECD chce využít ve prospěch ochrany životního prostředí v ČR. „Česká republika je členem OECD […]

Doporučení OECD v oblasti životního prostředí by měla být inspirací pro vládu

Praha, 8. února – Tento týden jsem ve Výboru pro životní prostředí zajistila telekonferenci se zpracovateli zprávy Hodnocení stavu a politik životního prostředí ČR 2018. Za OECD, která za zprávou stojí, se pomocí interaktivní obrazovky zúčastnila schůze výboru koordinátorka hodnocení České republiky Fréderique Zegel. Z konferenční místnosti kanceláře OECD v Paříži zprávu odprezentovala a také […]

NKÚ potvrdil obavy Pirátů, kvůli znečištění stále umírají tisíce lidí

Praha, 28. ledna 2019 – Peníze na podporu zlepšování kvality ovzduší v ČR se nevyužívají efektivně, vyplývá z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu. V dnes zveřejněné prověrce kvality ovzduší se potvrdila dlouhodobá stanoviska Pirátů k problémům životního prostředí. Česká republika je energetický skanzen, kde 68 procent obyvatel žije v lokalitách se zhoršenou kvalitou ovzduší. Kvůli znečištění […]

Shrnutí práce za leden 2019

Dne 15.1. jsem vystoupila v Duelu pro Seznam zprávy, předmětem bylo téma: Právo na opravu. EU chce donutit výrobce, aby spotřebiče vydržely déle.   Dne 17.1. Jsem se na půdě Ministerstva dopravy setkala s panem ministrem Ťokem ve věci Rekonstrukce železniční trati  / Nádraží Vysočany“ (Optimalizace traťového úseku Mstětice – Vysočany). Setkání bylo iniciováno na […]

Sněmovna přiznala ekologům právo zapojit se do prevence ekologické újmy, odmítla ale rozšířit ochranu druhů a půdy

Praha, 23. ledna 2019 – Sněmovna dnes schválila změny v zákoně o ekologické újmě, které přinášejí právo zapojit se do ochrany životního prostředí ekologickým organizacím, jak je běžné v zemích Evropské unie. Bohužel však Sněmovna nepřijala moje pozměňovací návrhy týkající se rozšíření působnosti zákona na oblasti ochrany půdy a chráněných druhů. Chtěla jsem, aby se […]

Liknavost ministerstev při plnění plánů na omezení světelného smogu ohrožuje zdraví občanů

Vláda ČR na dnešní mimořádné páteční schůzi hodnotila plnění úkolů pro omezení světelného znečištění. Podle plánu z března roku 2018 dostaly konkrétní úkoly Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zdravotnictví. Ne všechny rezorty však k plnění úkolů přistupují svědomitě. Ministerstvo zdravotnictví za uplynulou dobu nepřišlo ani […]

Shrnutí práce za prosinec 2018

Pod mou záštitou a ve spolupráci s Akademií věd České Republiky jsme v PSP pořádali 3. prosince seminář na téma „Nakládání s odpady“              Také jsem se účastnila 137. zasedání Rady SFŽP ČR, která se konala ve středu dne 5. prosince 2018. Tého dne jsem se také setkala s Člověkem […]

Kvalita ovzduší se zhoršuje, negativních dopadů na zdraví přibývá

Praha, 12. prosince 2018 – Vláda dnes projednala materiál Informace o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích v roce 2017. Z jeho závěrů vyplývá, že kvalita ovzduší se u nás nelepší, naopak se stále mírně zhoršuje. Zatímco v roce 2016 bylo nadlimitnímu působení znečištěného ovzduší vystaveno 56 % obyvatel, v roce 2017 to bylo už […]