Kromě Babišových dotací budou Piráti řešit dětské dluhy, životní prostředí, místní poplatky i dostupnější léčebné konopí

Praha, 4. června 2019 – Piráti na brífinku před pokračováním 30. schůze Sněmovny kromě hlavního tématu, kterým je usnesení Sněmovny ve věci střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, představili legislativu, která řeší zadlužování dětí, emisní povolenky, místní poplatky v obcích a také hrazení léčebného konopí zdravotními pojišťovnami. „S předsedy demokratických stran jsme se dohodli na společném […]

Prostředky na ochranu životního prostředí se nesmí rozpustit ve státním rozpočtu, upozorňuje Pirátka Balcarová

Praha, 13. května 2019 – Vláda dnes jedná o návrhu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Pirátská poslankyně a předsedkyně výboru pro životní prostředí Dana Balcarová připravuje pozměňovací návrhy, které zaručí, aby všechny peníze vybrané z dražeb emisních povolenek směřovaly na plnění přijatých závazků ČR v oblasti energetiky a klimatu. Zatímco […]

Pirátka Dana Balcarová varovala před masivním kácením v chráněných oblastech

Praha, 9. května 2019 – Pirátská poslankyně a předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová dnes v rámci interpelací konfrontovala ministra životního prostředí Richarda Brabce ohledně udělení souhlasu Ministerstva životního prostředí ČR s masivním kácením v CHKO Jeseníky a Kokořínsko. „Vytváření rozsáhlých holosečí přímo ohrožuje stabilitu chráněných oblastí, těch nejcennějších přírodních území v ČR,” zdůraznila […]

Ministerstvo životního prostředí chce zvýšit toleranci pro emise rtuti na 40 %, uhelná lobby opět vítězí nad zájmy občanů

Praha, 25. dubna 2019 – Ministerstvo životního prostředí minulý týden předložilo změnu vyhlášky, která má uhelným elektrárnám dovolit odečíst si celých 40 % z naměřených hodnot rtuti jako “nejistotu měření”. Učinilo tak právě v době, kdy se schvaluje výjimka z emisních limitů pro rtuť po roce 2021 hnědouhelné elektrárně Chvaletice, která patří k největším znečišťovatelům. […]

Zjištění zprávy OSN o stavu životního prostředí ve světě jsou alarmující

Praha, 25. dubna 2019 – V Národní technické knihovně dnes probíhá představení zprávy OSN GEO-6 (Global Environment Outlook 6), která poprvé od roku 2012 prezentuje a systémově hodnotí stav a vývoj životního prostředí ve světě. Informace z nové zprávy OSN o životním prostředí ve světě jsou stejně alarmující jako loňská zjištění klimatického panelu OSN IPCC […]

Chceme zachovat planetu, na které lze dobře žít

Praha, 22. dubna 2019 – Celý svět si připomíná Den Země, svátek naší planety. Letošní téma Dne Země je ochrana našich druhů a biodiverzity. „Pojďme dnes oslavit celosvětový Den Země a zamyslet se, co pro ni můžeme udělat doma i v politice. Chceme předat našim dětem planetu, na které lze dobře žít,“ říká Dana Balcarová, […]

Nekontrolovaná výstavba vodních nádrží může způsobit více škody než užitku

Praha, 4. dubna 2019 – Piráti odmítají novelu vodního zákona, která má umožnit výstavbu vodních nádrží o velikosti až 2 hektary bez posouzení orgánů ochrany přírody. Ačkoliv návrh uvádí, že se týká “malých vodních děl”, jde o stavby o rozsahu až tří fotbalových hřišť. „Všichni se shodneme na tom, že potřebujeme zlepšit zadržování vody v […]

Klimatickou změnu musí Evropa řešit společně

Praha, 26. března 2019 – Generální ředitel pro oblast klimatu Evropské komise Raffaele Mauro Petriccione dnes na pozvání předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dany Balcarové diskutoval s poslanci a senátory o evropské vizi Čistá planeta pro všechny. „Vize má odstartovat kvalifikovanou diskuzi v celé EU o nezbytných opatřeních v souvislosti s klimatickou změnou a umožnit, […]

Lepší využití bioodpadů zvýší kvalitu půdy a pomůže k zadržení vody v krajině, říká Pirátka Balcarová

Praha, 19. března 2019 – Seminář s názvem Bioodpady a jejich využití – legislativa a praxe se dnes uskutečnil pod záštitou předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dany Balcarové. Seminář hledal odpověď na otázku, jak by mělo být s bioodpadem naloženo. Cílem Pirátů je výrazně omezit podíl skládkování biologicky rozložitelného odpadu, který nyní tvoří přes polovinu […]

Vláda dnes odmítla jednat o postoji ke klimatické změně. Po nátlaku Pirátů má být bod projednán do konce března

Praha, 15. března 2019 – Poslanecké kluby ČSSD a ANO dnes vetovaly zařazení bodu “Informace vlády o postoji ke změně klimatu” na jednání pléna, který navrhla k projednání pirátská poslankyně a předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová. Ta v souvislosti se studentským protestem Fridays for Future požadovala, aby vláda jasně deklarovala svůj postoj k […]