Je nutné učinit kroky k udržení oteplení do 1,5 °C

Katovice, 11. prosince 2018 – V polských Katovicích probíhá druhý týden klimatické konference COP24. Zástupci 200 států z celého světa se sešli, aby se dohodli na podmínkách omezování skleníkových plynů pomocí tzv. Pařížské příručky přijaté v rámci Pařížské dohody v roce 2015. Konference se účastní pirátská poslankyně Dana Balcarová, předsedkyně Výboru životního prostředí. „Dnes večer […]

Seminář – odpad je především surovina

Praha, 3. prosince 2018 – Pod společnou záštitou poslankyně Dany Balcarové a předsedkyně Akademie Věd ČR Evy Zažímalové se dnes konal seminář s názvem Trendy v nakládání s odpady. Jedná se o druhý letošní seminář pořádaný Akademií věd ČR a Výborem pro životní prostředí. Seminář k problematice pitné vody se uskutečnil v červnu. „Otázku zpracovávání […]

Inspekce odhalila fatální systémové selhání státu při řešení kůrovcové kalamity

Praha, 29. listopadu 2018 – Piráti získali dokument s výsledky rozsáhlé kontroly České inspekce životního prostředí (dále ČIZP) provedené ve státním podniku Lesy ČR mezi srpnem a prosincem 2017 v oblasti Jeseníků a Beskyd. Vzhledem k mnoha skandálním zjištěním a tristnímu stavu státních lesů způsobených kůrovcovou kalamitou i neochotě dotčených ministerstev o celé situaci informovat […]

Shrnutí práce za listopad 2018

Během listopadu jsem řídila schůze dvou výborů pro životní prostředí. Na 13. Schůzi VŽP  jsem byla zpravodajkou pro novelu zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. Na 14. schůzi VŽP se vedla rozsáhlá diskuse ke kůrovcové kalamitě a klimatické změně. Zápisy ze schůzí http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4605&kk=4&fbclid=IwAR10TAufOSpbVQFwh_SE-K_zYhYwpdohBL6bvnjeh9xUPC-BDxFEj4Xvv4c   Také jsem se […]

Pirátka Balcarová kritizuje ministra Brabce, který upřednostňuje adaptační opatření namísto preventivních

Praha, 21. listopadu 2018 – Výbor pro životní prostředí dnes projednal nedávno vydanou Zprávu mezivládního panelu OSN pro změny klimatu (IPPC). Obsah zprávy představili zástupci Ministerstva životního prostředí v čele s ministrem Richardem Brabcem. Podle závěrů postupuje změna klimatu mnohem rychleji, než se předpokládalo. Pokud se kompletně nezbavíme závislosti na fosilních palivech do třiceti let, […]

Zpráva o stavu životního prostředí poukazuje na zaostávání v ochraně přírody, jenom PR stačit nebude

Praha, 20. listopadu 2018 – Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes prezentoval na schůzi vlády Zprávu o stavu životního prostředí za rok 2017. Ačkoliv v některých oblastech můžeme sledovat pokrok (například v poklesu energetické náročnosti ekonomiky či v rozšiřování ekologického zemědělství), celkově Česká republika v ochraně životního prostředí a klimatu v rámci EU zaostává. Není […]

Vláda přijala strategii pro udržitelný rozvoj, ČR se tím připojí k většině států světa

Praha, 17. října 2018 – Na schválení dokumentů s názvem Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030 a Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj Česká republika čekala řadu let. Většina členských států EU přitom již v realizaci Agendy 2030 dávno pokročila a témata udržitelného rozvoje a klimatické změny jsou v jejich národních parlamentech základními kritérii […]

Změna klimatu postupuje mnohem rychleji, než se předpokládalo. Je to hra o budoucnost

Praha, 8. října 2018 – Dnes v noci v Jižní Koreji vydal Mezivládní panel pro změny klimatu zprávu, která předpokládá oteplení planety o 1,5 stupně Celsia v příštích 20 letech. Jde o ultimátní výzvu pro politiky i průmysl. Pokud se kompletně nezbavíme závislosti na fosilních palivech do třiceti let, důsledky budou katastrofální. Vzestup hladiny oceánů […]