Inspekce odhalila fatální systémové selhání státu při řešení kůrovcové kalamity

Praha, 29. listopadu 2018 – Piráti získali dokument s výsledky rozsáhlé kontroly České inspekce životního prostředí (dále ČIZP) provedené ve státním podniku Lesy ČR mezi srpnem a prosincem 2017 v oblasti Jeseníků a Beskyd. Vzhledem k mnoha skandálním zjištěním a tristnímu stavu státních lesů způsobených kůrovcovou kalamitou i neochotě dotčených ministerstev o celé situaci informovat […]

Shrnutí práce za listopad 2018

Během listopadu jsem řídila schůze dvou výborů pro životní prostředí. Na 13. Schůzi VŽP  jsem byla zpravodajkou pro novelu zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. Na 14. schůzi VŽP se vedla rozsáhlá diskuse ke kůrovcové kalamitě a klimatické změně. Zápisy ze schůzí http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4605&kk=4&fbclid=IwAR10TAufOSpbVQFwh_SE-K_zYhYwpdohBL6bvnjeh9xUPC-BDxFEj4Xvv4c   Také jsem se […]

Pirátka Balcarová kritizuje ministra Brabce, který upřednostňuje adaptační opatření namísto preventivních

Praha, 21. listopadu 2018 – Výbor pro životní prostředí dnes projednal nedávno vydanou Zprávu mezivládního panelu OSN pro změny klimatu (IPPC). Obsah zprávy představili zástupci Ministerstva životního prostředí v čele s ministrem Richardem Brabcem. Podle závěrů postupuje změna klimatu mnohem rychleji, než se předpokládalo. Pokud se kompletně nezbavíme závislosti na fosilních palivech do třiceti let, […]

Zpráva o stavu životního prostředí poukazuje na zaostávání v ochraně přírody, jenom PR stačit nebude

Praha, 20. listopadu 2018 – Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes prezentoval na schůzi vlády Zprávu o stavu životního prostředí za rok 2017. Ačkoliv v některých oblastech můžeme sledovat pokrok (například v poklesu energetické náročnosti ekonomiky či v rozšiřování ekologického zemědělství), celkově Česká republika v ochraně životního prostředí a klimatu v rámci EU zaostává. Není […]

Vláda přijala strategii pro udržitelný rozvoj, ČR se tím připojí k většině států světa

Praha, 17. října 2018 – Na schválení dokumentů s názvem Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030 a Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj Česká republika čekala řadu let. Většina členských států EU přitom již v realizaci Agendy 2030 dávno pokročila a témata udržitelného rozvoje a klimatické změny jsou v jejich národních parlamentech základními kritérii […]

Změna klimatu postupuje mnohem rychleji, než se předpokládalo. Je to hra o budoucnost

Praha, 8. října 2018 – Dnes v noci v Jižní Koreji vydal Mezivládní panel pro změny klimatu zprávu, která předpokládá oteplení planety o 1,5 stupně Celsia v příštích 20 letech. Jde o ultimátní výzvu pro politiky i průmysl. Pokud se kompletně nezbavíme závislosti na fosilních palivech do třiceti let, důsledky budou katastrofální. Vzestup hladiny oceánů […]

Silná pravidla pro ochranu přírody Ústavní soud rušit nebude

Praha, 3. října 2018 – Vítám včerejší rozhodnutí Ústavního soudu, který zamítl stížnost skupiny senátorů vedených Tomášem Jirsou (ODS) k novele zákona o národních parcích. Novela upravuje postavení všech národních parků a zavádí jasnější pravidla na ochranu přírody, přičemž větší prostor byl dán rozvoji divoké přírody. To se nelíbilo skupině senátorů, kteří před ochranou přírody […]

Neobětujme potraviny a krmiva biopalivům, vyzývá pirátská předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová

Praha, 31. července 2018 – Vláda dnes projednávala návrh, jehož úkolem je stanovit kritéria udržitelnosti biopaliv přimíchávaných do benzínu a nafty. Postupné zrušení podpory biopaliv je jednou z pirátských priorit, a to z řady důvodů. Problematické je především využití plodin, které lze využít v potravinářství nebo jako krmivo. Jejich pěstování vede k záboru půdy, a […]