Profil

Pocházím z Pardubic a od roku 1979 žiji v Praze. Vystudovala jsem SPŠE a Informatiku na VŠE Praha. Dodatečně jsem studovala Ekonomii životního prostředí na VŠE Praha a současně mezioborový předmět Globalizace a globální problémy na UK Praha. Pracovala jsme v několika firmách, kde jsme se na manažerské úrovni věnovala informačním systémům a databázím (Lidové noviny, Česká inspekce životního prostředí, SCIO, Hestia, o.s. …). Současně jsem jako OSVČ podnikala v oblasti zpracování dat a pořadatelství environmentálních osvětových akcí (Mikroklima, Den Země, projekt OPEN …). 

Do politiky jsem vstoupila jako zastupitelka na Praze 9, kde jsem v roce 2014 kandidovala jako nezávislá s podporou Pirátů. Byla jsem zvolena do zastupitelstva Prahy 9, kde jsem pracovala ve Finančním výboru, Komisi rozvoje území, Komisi životního prostředí a dopravy, Komisi rozpočtové a Komisi protidrogové a bezpečnostní. V roce 2017 jsem už jako známá lokální politička kandidovala jako druhá na pražské pirátské kandidátce s heslem Ekologie bez ideologie. Ke své práci poslankyně jsem dostala od pražských voličů silný mandát, a to vykroužkováním, které potvrdilo moji druhou pozici v Praze.

V letech 2017 až 2021 jsem v pirátském poslaneckém klubu zastávala funkci gesční poslankyně pro životní prostředí a vedla poslanecký tým životního prostředí, vykonávala jsem funkci předsedkyně Výboru pro životní prostředí PSP ČR (VŽP).

Ve VŽP se mi, kromě legislativní práce, podařilo zrealizovat plno důležitých kroků, seminářů a kulatých stolů. Zmíním dvě stále aktuální kauzy: prosadila jsem usnesení, které zavázalo vládu k podání žaloby na polský uhelný důl Turów, který se nelegálně rozšířil až k českým hranicím. Opakovaně jsme ve výboru jednali o kauze Bečva, kde výstupem bylo usnesení s požadavkem na MŽP k lepší evidenci nebezpečných látek. Za velký úspěch považuji mimo jiné to, že se podařilo prosadit zákaz klecového chovu slepic od roku 2027. Soustředila jsem se také na evropskou legislativu, byla jsem zpravodajkou všech evropských tisků k tématu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí. Pracovala jsem také v Uhelné komisi, kde jsem prosazovala plánovaný konec spalování uhlí v energetice do roku 2030. Považuji za velký úspěch, že se díky moji práci a práci Pirátů podařilo prosadit konec spalování uhlí do roku 2033.