Profil

Pocházím z Pardubic, od roku 1979 žiji v Praze. Vystudovala jsem informatiku na VŠE Praha a později jsem studovala ekonomii životního prostředí na VŠE a globalizaci a globální problémy na Univerzitě Karlově. Prošla jsem několika firmami, ve kterých jsem se na manažerské úrovni věnovala informačním systémům a databázím (Lidové noviny, Česká inspekce životního prostředí, SCIO, Hestia, o.s. …).

Ekopodnikatelka
Než jsem vstoupila do politiky, podnikala jsem jako živnostník v oblasti zpracování dat a pořádání environmentálních osvětových akcí (Mikroklima, Den Země, Neděle bez auta…). Jsem místopředsedkyní iniciativy Krocan, která se věnuje ochraně zeleně, územnímu rozvoji a pořádání občanských akcí na Praze 9.

Zastupitelka
V komunálních volbách 2014 jsem byla zvolena do zastupitelstva MČ Prahy 9, kde pracuji ve Finančním výboru, Komisi rozvoje území a Komisi ŽP a dopravy.

Poslankyně a předsedkyně výboru pro životní prostředí
Jako členka Republikového výboru České pirátské strany a garantka programového bodu životního prostředí jsem byla 21. října zvolena do Poslanecké sněmovny České republiky, kde nyní zastávám post předsedkyně Výboru pro životní prostředí.

Pirátka
Hlavním mottem pirátského programu v oblasti životního prostředí je „Šetrně k lidem – šetrně k přírodě“. Piráti staví politiku životního prostředí na přirozené motivaci, inovaci, respektu k přírodě a účasti veřejnosti. Uvědomují si význam kvality půdy, vody, vzduchu a života ve městech a obcích. Podpoří recyklaci odpadů a naopak chtějí postihovat negativní externality a zastavit nesmyslné dotace.