Profil

Pocházím z Pardubic, od roku 1979 žiji v Praze. Vystudovala jsem informatiku na VŠE Praha a později jsem studovala ekonomii životního prostředí na VŠE a globalizaci a globální problémy na Univerzitě Karlově. Prošla jsem několika firmami, ve kterých jsem se na manažerské úrovni věnovala informačním systémům a databázím (Lidové noviny, Česká inspekce životního prostředí, SCIO, Hestia, o.s. …).

Ekopodnikatelka
Než jsem vstoupila do politiky, podnikala jsem jako živnostník v oblasti zpracování dat a pořádání environmentálních osvětových akcí (Mikroklima, Den Země, Neděle bez auta…). Jsem místopředsedkyní iniciativy Krocan, která se věnuje ochraně zeleně, územnímu rozvoji a pořádání občanských akcí.

Poslankyně a zastupitelka
V letech 2017 – 2021 jsem vykonávala funkci poslankyně a předsedkyně výboru pro životní prostředí. Od roku 2014 do  2017 jsem byla zastupitelka MČ Prahy 9, kde jsem pracovala ve Finančním výboru, Komisi rozvoje území, Komisi ŽP a dopravy a Rozpočtové komisi.

Pirátka – Jsem členkou Republikového výboru České pirátské strany a Resortního týmu životního prostředí a Expertního týmu životního prostředí v Praze .

Hlavním mottem pirátského programu v oblasti životního prostředí je „Šetrně k lidem – šetrně k přírodě“. Piráti staví politiku životního prostředí na přirozené motivaci, inovaci, respektu k přírodě a účasti veřejnosti. Uvědomují si význam kvality půdy, vody, vzduchu a života ve městech a obcích. Podpoří recyklaci odpadů a naopak chtějí postihovat negativní externality a zastavit nesmyslné dotace. Moji hlavní agendou je ochrana klimatu a udržitelný rozvoj. Kvalita života je hodnota, kterou musíme zajistit nejen pro současnou generaci ale i budoucnost.