Co chci změnit v Senátu – Programové priority   

energetika  Transformace energetiky:

S válkou na Ukrajině se bolestně ukázala zastaralost české energetické koncepce. V Senátu budu podporovat rychlý rozvoj komunitní energetiky, která představuje dobré řešení pro snížení ceny energie pro občany a je cestou k energetické soběstačnosti a  ukončení závislosti na nedemokratických režimech. Ve svém volebním obvodu pak ve spolupráci s obcemi podpořím vznik energetických komunit, ve kterých by si lidé vyráběli energii levněji a nezávisle na velkých dodavatelích. V PSP ČR se mi podařilo prosadit ukončení spalování uhlí v energetice do roku 2033. V Radě Státního fondu životního prostředí jsem prosazovala efektivně a transparentně nasměrované finance obcím i domácnostem na zateplení budov, podporu obnovitelných zdrojů a výměnu starých kotlů za moderní.

 

zdravi Zdravé prostředí:

Lidské zdraví je tou nejdůležitější hodnotou. Vliv prostředí na naše zdraví, ať už jde o čistotu ovzduší a další ohrožující faktory jako je hluk, zápach, dopravní stres a nedostatek kvalitní zeleně v našem okolí, je příčinou mnoha nemocí, poruch imunitního systému a zbytečných předčasných úmrtí. Aby bylo znečištění spolehlivě pod úrovní, která ohrožuje zdraví obyvatel, je nutné soustředit se na monitoring a pravomoci úřadů. Občané tak budou mít díky dostupnému monitoringu přehled o stavu prostředí v místě, kde žijí. Úřady pak budou lépe spolupracovat a pružně řešit problémy na celostátní i lokální úrovni.

 

kvalita vody Kvalita vody:

Voda musí být dostupná, kvalitní a cenově přijatelná. Musíme vodu chránit před znečišťováním, zamezit plýtvání a vyhledávat nové vodní zdroje. O vodu musíme pečovat nejen v krajině, ale i ve městech.  Vodní toky a plochy zlepšují klima pro život obyvatel a mají ohromný rekreační potenciál. V Senátu budu prosazovat novelizaci vodního zákona s cílem nastavit jasné a nezpochybnitelné zásady ochrany zdrojů vody formou ochranných pásem a ochrany vody před znečištěním ze zemědělské činnosti. Budu také usilovat o ukotvení funkčního systému šetření a řešení havárií na vodách. Kauza Bečva se nesmí opakovat.

 

vzdelavani Celoživotní vzdělávání:

Zasadím se o větší podporu dětských skupin a dalších forem péče o děti, které mohou doplnit chybějící kapacity mateřských škol pro dvouleté a často i tříleté děti, aby se jejich rodiče mohli věnovat své práci. Ve spolupráci s Digitalizačním týmem Ivana Bartoše budu usilovat o zjednodušení byrokracie spojené se zápisem dětí do školek. Rodičům bude stačit vyplnit jednu přihlášku do online formuláře a označit preferovaná zařízení. Budu podporovat řešení pro zabránění předčasným odchodům studentů ze škol. Stát musí vytvořit školám, rodičům i studentům takové podmínky, aby k tomuto nedocházelo. Řešení vidím ve formě kariérního poradenství a celoživotního vzdělávání.

 

prava zvirat  Práva zvířat:

Zákaz klecových chovů slepic od roku 2027 pokládám za jeden ze svých největších úspěchů v oblasti ochrany zvířat. I zákon uznává, že zvíře není věc a pociťuje bolest a utrpení, na druhou stranu ale reálně dovoluje jejich využívání jako výrobních jednotek či snadný zdroj výdělku. Zaměřím se na problematiku transportu živých hospodářských zvířat na velké vzdálenosti, který mnohdy probíhá za pro zvířata velmi stresujících a nevyhovujících podmínek. Nezapomínám ani na zvířata ve městech, jsem iniciátorkou petice za realizaci psích hřišť na Praze 6.

 

přístup  Digitalizace, participace, transparence:

Tato témata kontinuálně doprovází celou mojí politickou kariéru a já jsem se vždy zasazovala o to, aby byla jejich myšlenka naplněna. Podporuji zprůhlednění veřejných  financí. Jsem přesvědčena, že otevřenost je nejlepším lékem proti korupčnímu jednání a  plýtvání veřejnými penězi. Podporuji, aby systém CzechPointů plně nahradil obcházení úřadů při vyřizování běžné agendy. Podpořím občany v účasti na rozhodování o podobě svého okolí. Podkladové  dokumenty k územnímu rozvoji a plánované výstavbě musí umožňovat  jednoduché zapojení veřejnosti.Svoje programové priority též představuji ve volebních novinách Energie do Senátu.